Dzień Skupienia 2017

XX dzień Wspólnoty Apostolstwa Modlitwy

Pod hasłem „Idźcie i głoście” 17 czerwca 2017 roku w sanktuarium św. Jacka w Legnicy miał miejsce XX Dzień Wspólnoty Apostolstwa Modlitwy. Do udziału wdniu skupienia zostali  zaproszeni też członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych.Spotkaniu formacyjnemuprzedstawicieli grupapostolskich z Wrocławia, Legnicy i Kamiennej Góry przewodniczyłjezuita o. Ryszard Machnik z Krajowego Sekretariatu AM z Krakowa. Natomiast Asystent Diecezjalny AM ks. kan. Marian Zieja przewodniczył Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu.

Na wstępie proboszcz i kustosz sanktuarium św. Jacka ks. kan. Andrzej Ziombra przybliżyłlicznie zebranym pielgrzymom najważniejsze fakty związane z wydarzeniem eucharystycznym, którego był świadkiem. Powiedział też, że w ciągu ostatnich 20 lat już trzeci raz ma miejsce w świecie (raz w Argentynie i dwukrotnie w Polsce) taki sam znak. „Co Pan Bóg chce nam przez to pokazać? Czego nie widzimy?” –zapytał kustosz sanktuarium. Aby zobaczyć, przejrzeć potrzebna jest wiara (nie religijność) oparta na relacji z Bogiem- o czym w swojej konferencji mówił o. Ryszard. „Życie ochrzczonych i zaangażowanych w relację z Panem Jezusem toczy się przy Eucharystii. Jesteśmy ludem kapłańskim, składającym z Jezusem ofiarę Bogu przez uczestnictwo w Eucharystii i adorację Najświętszego Sakramentu.

Czytaj więcej: Dzień Skupienia 2017

Dzień Skupienia 2013

Dzień Skupienia dla Apostolstwa Modlitwy

W sobotę 9 listopada 2013 r. ks. Piotr Karpiński zorganizował Dzień Skupienia dla Apostolstwa Modlitwy z parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze. Rozpoczął się on w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa – w samo południe - Eucharystią sprawowaną w intencjach członków AM. Nawiązując do liturgii dnia i przypadającego święta - Rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej- ks. Piotr - opiekun naszej grupy AM, w homilii uzmysłowił istotę, znaczenie, sens i przeznaczenie kaplic i świątyń, które od wieków są budowane w tradycji chrześcijańskiej. Są one uprzywilejowanym miejsce obecności Boga, ale też uprzywilejowanym miejscem modlitwy; powinniśmy starać się przebywać tu w obecności Boga nie tylko podczas sprawowanej liturgii ale też poza nią. W formacji duchowej członków AM – czyli wspólnoty mającej modlitwę wpisaną nie tylko w nazwę ale i w zobowiązania wynikające z przynależności do niej- ważne jest nie tyle odczytywanie czy recytowanie różnych (zazwyczaj pięknych i głębokich w treści) tekstów modlitw, ale zatrzymanie się w dialogu miłości serca człowieka przy Sercu Boga.

Czytaj więcej: Dzień Skupienia 2013

Dzień Skupienia 2015

Wielkopostny dzień skupienia

„...i odnów we mnie moc ducha”

W sobotę 28 II 2015 r. ks. dr Piotr Karpiński zorganizował w kościele p.w. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze wielkopostny dzień skupienia dla wszystkich parafialnych grup modlitewnych. Rozpoczął się on Eucharystią, w której uczestniczyli członkowie Apostolstwa Modlitwy, Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Żywego Różańca. W homilii ks. Piotr skupił się na interpretacji słów Psalmu 51 „Stwórz o Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha” – w odniesieniu do naszego codziennego życia. Podkreślił, że prawie 100 dni w roku (od Środy Popielcowej do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego) poświęconych jest na rozważanie misterium Paschy Jezusa Chrystusa; jej centrum stanowi męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, które zostało poprzedzone wielkoczwartkową Eucharystią. W ciągu roku „czas Boży” – w odróżnieniu od czasu chronologicznego- ciągle oscyluje wokół tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa; natomiast czas nawrócenia to nie jest czas „na potem”, bo na razie „jesteśmy zajęci sobą, nie mamy czasu”...albo czujemy się „bezgrzeszni”.

Czytaj więcej: Dzień Skupienia 2015

Dzień Skupienia 2014

Dzień Skupienia dla parafialnych grup modlitewnych

W  sobotnie przedpołudnie 29 XI 2014 r. w parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze odbył się Dzień Skupienia dla wszystkich grup modlitewnych. W kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa zebrali się członkowie Apostolstwa Modlitwy, Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi oraz Żywego Różańca. Inicjatorem spotkania był opiekun tych grup w naszej parafii ks. dr Piotr  Karpiński, który przygotował treściwprowadzające uczestników w nowy rok liturgiczny i duszpasterski.

Czytaj więcej: Dzień Skupienia 2014