Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa istnieje w parafii Matki Bożej Różańcowej od początku jej powstania w 1967 roku.

Pierwszą zelatorką była Śp. Marianna Łojkowska, która od 1955 roku należała do Straży w parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamiennej Górze.

W latach 1993 – 1998 roku delatorem grupy w naszej parafii był P. Józef Dzimitrowicz- członek Straży od 1958 roku.

Od 1 czerwca 1998 roku zelatorką jest P. Maria Nosewicz- członek Straży od 1991 roku.

W każdy I piątek miesiąca o godz. 18:00 w naszym kościele jest sprawowana Eucharystia w intencjach podanych przez parafialną grupę Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Po Mszy św. odbywa się spotkanie i wymiana bilecików na godzinę straży.

Czym jest Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa?

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa jest stowarzyszeniem skupiającym ludzi pragnących odpowiedzieć na skargę Pana Jezusa w Ogrójcu: „Czy nie mogliście czuwać jednej godziny ze Mną?”.

Jej członkowie starają się swoim wynagrodzeniem i miłością pocieszać Jezusowe Serce, napełnione boleścią z powodu zapomnienia i niewdzięczności ludzkiej. To Serce, zranione niegdyś na krzyżu włócznią setnika, wciąż ranione jest przez nasze grzechy, mimo iż jest Ono źródłem mocy i chrześcijańskiej nadziei.

Dewizą Arcybractwa jestcześć, miłość i wynagrodzenie Sercu Jezusa. W tym celu członkowie Straży obierają sobie jedną godzinę w ciągu dnia, aby wśród codziennych zajęć, myślą i sercem towarzyszyć Jezusowi obecnemu w tabernakulum, oddawać Mu cześć, wynagradzać i ofiarowywać swoje życie, a nade wszystko wierną miłość.

Zadaniem Arcybractwa jest:

 • rozwijanie nabożeństwa do Bożego Serca będącego lekarstwem, które nie tylko uzdrawia, ale również zapobiega sekularyzacji, zmierzającej do wyeliminowania widzialnych znaków wiary chrześcijańskiej;
 • całkowite poświęcanie się Bożemu Sercu, tak aby mogło dokonywać się uzdrawianie życia moralnego człowieka, rozwój jego cnót i różnorodnych darów Ducha św.
 • przez pogłębianie wiary umacnianie życia apostolskiego i realizacja obowiązków rodzinnych i zawodowych w uświęcającej miłości Chrystusa;
 • budzenie świadomej miłości do bliźniego przez podejmowanie pracy nad własnym sercem, aby synowską miłość do Boga łączyć z miłością braterską.

Dzięki tej formie pobożności, członkowie Arcybractwa kształtują swoje życie wewnętrzne, realizując na co dzień powołanie do świętości i współuczestniczą w dziele zbawienia świata oraz Nowej Ewangelizacji.

Historia

 • Początki Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa sięgają czasów Golgoty; tam, u stóp Ukrzyżowanego czuwali pierwsi trzej członkowie – Najświętsza Maryja Panna, św. Maria Magdalena i św. Jan.
 • Odwieczny plan zbawienia człowieka realizował się następnie poprzez objawienia Pana Jezusa św. Małgorzacie Marii Alacoque w klasztorze w Paray-le-Monial we Francji.Chrystus, mówiąc do serca swojej Powiernicy, ukazał skarby Najświętszego Serca i żalił się, iż Jego pragnienia nie są doceniane, a Jego miłość nie jest „kochana”, że spotyka się jedynie z oziębłością i obojętnością.
 • Na wieść o skardze Jezusa przybywało z każdym dniem wiele wrażliwych dusz, coraz wyraźniejsze stawały się przejawy indywidualnej pobożności, pojawiali się nowi czciciele Bożego Serca: indywidualni, zbiorowi, wspólnotowi, a także bractwa i arcybractwa.
 • 198 lat później w siostrzanym klasztorze Nawiedzenia w Bourg-en-Bressezaistniały okoliczności, które dzięki zrządzeniu Bożej Opatrzności doprowadziły do powstania Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 • 12 marca 1863 r. siostra Maria od Najświętszego Serca doznała wewnętrznej wizji. Pod jej wrażeniem narysowała tarczę zegara, w środku której znajdowało się włócznią przebite Serce Jezusa; u góry rysunku umieściła słowa: cześć, miłość, wynagrodzenie, zaś u dołu: Straż Honorowa Najświętszego Serca. Tak powstał zegar Straży Honorowej, który stał się symbolem sprowadzającym niezliczone rzesze ludzi do Boga. 
 • Każdy z członków wspólnoty, wybierając jedną godzinę w ciągu dnia, przeżywaną w zjednoczeniu z Eucharystycznym Sercem Jezusa, ofiarowywał swoje codzienne zajęcia w duchu miłości i wynagrodzenia za grzechy ludzi.
 • 13 marca 1863 r. kilkudziesięcioosobowa wspólnota zakonna, jako pierwsza została zapisana na zegarze strażowym. Był to dzień narodzin Straży Honorowej.
 • Bardzo szybko do tej duchowej wspólnoty przystąpiło 112 klasztorów Sióstr Wizytek.
 • 9 marca 1864 r.decyzją biskupa diecezji Belley w kaplicy Nawiedzenia w Bourg-en-Bresse zostało ustanowione Bractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca. 
 • Rok 1864 obfitował w wydarzenia równie istotne dla rozwoju nowej organizacji: 16 czerwca Ojciec Święty, Pius IX przyznał jej odpusty, we wrześniu zostały wydane drukiem trzy serie biletów zelatorskich dla zakonnic, osób świeckich i dzieci, 4 listopada wybito pierwsze medaliki strażowe, a pod koniec roku ukazała się „Notka” – 48 – stronicowa broszura będąca zarysem charakteru Dzieła wraz z jego celem, organizacją, praktykami pierwszych piątków miesiąca, itp.
 • Straż Honorowa nabierała rozwojowego rozpędu, rozprzestrzeniła się na cały świat –w 1868 r. dotarła także do Polski.
 • W księgach arcybrackich znaleźli się m. in. papieże: bł. Pius IX, Leon XIII, Pius X, Benedykt XV, Pius XI.
 • Niezwykłym czcicielem Bożego Serca i propagatorem Jego kultu był Ojciec Święty – św. Jan Paweł II, czego niezbite dowody dał w encyklice Dives in misericordia oraz w doniosłych homiliach wygłaszanych podczas pielgrzymek do Ojczyzny.
 • Papież Benedykt XVI również zaciągnął się w szeregi członków Stowarzyszenia.
 • Straż Honorowa poprzez nieustanną modlitwę unoszącą się do tronu Najwyższego wynagradza, czyni zadość i przeprasza za wszelkie niewierności całego świata.

Jak wstąpić do Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa?

Niezbędnym warunkiem przynależności jest stan łaski uświęcającej oraz zdrowie psychiczne.


Aby zostać członkiem Arcybractwa należy:

 • uczestniczyć w ceremonii uroczystego przyjęcia do Straży Honorowej NSPJ w kościele, dokonanej przez Księdza Dyrektora lub Zelatora. Jeśli nie ma takiej możliwości, osoby te mogą dokonać zwykłego przyjęcia. Wstąpienie do Arcybractwa może odbyć się także przez internet. Należy wówczas wypełnić formularz wpisowy i przesłać pod adres: Dyrekcja Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ, ul. Krowoderska 16, 31-142 Kraków, lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
 • zostać wpisanym (imię i nazwisko, Godzina Obecności, data wstąpienia) do Księgi Arcybrackiej w Dyrekcji Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ u Sióstr Wizytek w Krakowie, a wcześniej,w przypadku uroczystego przyjęcia, do Księgi Wpisowej prowadzonej przez Zelatora;
 • codziennie praktykować wybraną Godzinę Obecności przy Sercu Jezusa (zapomnienie nie obciąża sumienia grzechem).