Krąg Biblijny - informacje

Cotygodniowe rozważania Słowa Bożego z najbliższej niedzieli 

w środy o godz. 19:00 po Mszy św. wieczornej.

Spotkania Kręgu Biblijnego

„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. (…)
Niech wschodzące słońce zastanie cię przy czytaniu Biblii,
a wieczorem niech zmęczona głowa opadnie na święte stronice (św. Hieronim)

Po kilkuletniej przerwie -we wrześniu 2015 roku- zostały reaktywowane w naszej parafii spotkania Kręgu Biblijnego. Odbywają się one w każdą środę o godz. 19:00 -po Eucharystii- i prowadzi je ks. Paweł Adres.
Spotkania ze Słowem Bożym są przygotowaniem do bardziej uważnego i świadomego słuchania Ewangelii i czytań mszalnych z nadchodzącej niedzieli. Pozakomentarzami i tłumaczeniem przez kapłana sensu czy znaczenia niektórych zwrotów czy fragmentów, jest to też czas wzajemnego dzielenia się doświadczeniem Słowa Bożego w życiu- we wspólnocie i dla wspólnoty.
Zapoznanie się ze Słowem Bożym pozwala mu w nas żyć, „pracować”, by nas przemieniać i owocować w życiu zgodnym z wolą Bożą. Boże słowo objawione rozsądza szczerość intencji u tych, którzy go słuchają.
Słowo Boże to nie piękna poezja, wzniosłe i patetyczne stwierdzenia, unoszące się gdzieś nad naszymi głowami, mogące nawet zachwycać czy wzruszać, ale stanowiące tak naprawdę relikt z zamierzchłej epoki.Słowo Boże jest słowem niezwykłym, zdecydowanie różniącym się od całego mnóstwa słów, jakie dzisiaj wypowiadają ludzie – słów często niemądrych, krzywdzących, nieprzemyślanych.

Czytaj więcej: Spotkania Kręgu Biblijnego