Apostolstwo Modlitwy

W parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze Apostolstwo Modlitwy istnieje i działa od 1992 roku.

Animatorką grupy w parafii jest Brygida Gucwa

W każdy I piątek miesiąca w naszym kościele jest sprawowana Eucharystia w intencjach podanych przez naszą parafialną grupę AM.


CZYM JEST APOSTOLSTWO MODLITWY?

Jest stowarzyszeniem Kościoła katolickiego, bardzo cenionym i polecanym wiernym przez kolejnych papieży. Ojciec św. Paweł VI stwierdził, że jest to: „jedna z najzdrowszych instytucji, jakie narodziły się w Kościele i pracują dla Kościoła”.
Jest to dzieło apostolskie Kościoła, które zrodziło się z wielkiej miłości do Osoby Jezusa Chrystusa. Łączy duchowość eucharystyczną z kultem Serca Jezusa.

HISTORIA

Apostolstwo Modlitwy zostało założone w 1844 roku w południowej Francji w Vals. Inspiratorem był ojciec duchowny młodzieży studiującej w kolegium jezuickim ks. Franciszek Gautrelet SJ, a kontynuatorem tej prostej idei apostolskiej był młody zakonnik, Henryk Ramiere SJ. Podkreślał on ścisłą łączność pomiędzy nabożeństwem do Serca Jezusa i Apostolstwem Modlitwy. Pisał: „modlitwa jest dziełem Boskim a źródłem, z którego wypływa, jest Serce Słowa Wcielonego”.
Apostolstwo Modlitwy, w pierwszych stu latach swego istnienia, rozwijało się bardzo intensywnie i to na wszystkich kontynentach.
W Polsce pierwsze ogniska powstały w latach sześćdziesiątych XIX wieku. Zachował się dokument z 1867 roku, który jest przechowywany w katedrze przemyskiej. W 1871 r. w Krakowie poświęcono kaplicę Serca Jezusowego, przy której powstał główny ośrodek Apostolstwa Modlitwy.
W 1921 r. konsekrowano Bazylikę Najświętszego Serca Pana Jezusa, która została wybudowana dzięki ofiarności członków Apostolstwa Modlitwy oraz innych Polaków z kraju i z zagranicy, jako wotum Narodu za odzyskanie niepodległości.
Od roku 1872 zaczęło się ukazywać pisemko, które od 1904 r. jest miesięcznikiem i nosi nazwę „Posłaniec Serca Jezusowego”. Pod koniec XX wieku wspólnoty modlitewne – tak zwane ogniska – istniały już przy 15 domach zakonnych i parafiach. W kolejnych latach wspólnoty modlitewne najbardziej dynamicznie rozwijały się w Galicji. Największy rozwój osiągnęły w okresie międzywojennym, kiedy to liczba ognisk wzrosła do 2.500, a ilość członków sięgnęła 750.000.

APOSTOLSTWO MODLITWY DZISIAJ

Apostolstwo Modlitwy w trosce o rozwój Królestwa Bożego wciąż powtarza słowa naszego Pana: Przyjdź Królestwo Twoje.
Ogniska Apostolstwa Modlitwy są rozsiane po całym świecie - prawie w stu krajach: w Europie w 27; w obu Amerykach w 26; w Afryce w 17; oraz w Azji i Oceanii 15. Ogania łącznie ponad 40 milionów członków. Ponadto, w 60 krajach świata, setki tysięcy dzieci i młodzieży należy do Ruchu Eucharystycznego Młodych, którego duchowość złączona jest z tym dziełem apostolskim.
Aktualnie w Polsce Krajowy Sekretariat Apostolstwa Modlitwy utrzymuje stały kontakt z 56 ogniskami. W sumie skupia się w nich około 1.200 osób. Ponadto jest liczna grupa osób, które indywidualnie należą do tego stowarzyszenia.
Dla Wszystkich są organizowane rekolekcje. Odbywają się one w Krakowie lub w parafiach, do których zapraszani są ojcowie z Krajowego Sekretariatu Apostolstwa Modlitwy przez księży proboszczów.
Zaleca się, by jego członkowie tworzyli ogniska modlitewne, spotykali się kilka razy w miesiącu na modlitwie wspólnotowej, oraz by kapłan - opiekun grupy raz w miesiącu odprawił dla nich Mszę Świętą. Kościelny charakter dzieła podkreśla ich współpraca z proboszczem i otwarcie się na potrzeby parafii, np. troska o chorych i samotnych, prowadzenie adoracji i czuwań w duchu wynagrodzenia. W każdy pierwszy piątek miesiąca w bazylice NSPJ odbywa się całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu.

DUCHOWOŚĆ

Modlitwa codziennego ofiarowania członków AM
Boże, nasz Ojcze, ofiaruję Ci dzień dzisiejszy:
moje modlitwy, myśli, słowa, czyny i cierpienia.
Ofiaruję Ci je w łączności z Synem Twoim,
Jezusem Chrystusem, który w Eucharystii nieustannie
składa się Tobie w ofierze dla zbawienia świata.
Niech Duch Święty, który prowadził Jezusa,
będzie dzisiaj moim przewodnikiem i moją siłą,
bym mógł świadczyć o Twojej miłości.
Wraz z Maryją, Matką Jezusa i Kościoła, proszę Cię
szczególnie w tych intencjach, które Ojciec Święty
poleca wszystkim wierzącym na ten miesiąc.


ZOBOWIĄZANIA CZŁONKÓW APOSTOLSTWA MODLITWY

• Codzienne ofiarowanie swego życia Chrystusowi, by je ożywiał i przenikał swoim duchem.
• Odmawianie dziesiątka różańca w intencjach Ojca Świętego.
• Praktyka wieczornego rachunku sumienia.
• Częste i pełne uczestnictwo w Eucharystii - w duchu wynagrodzenia.
• Adoracja Najświętszego Sakramentu, zwłaszcza w 1-sze piątki miesiąca.
• Czytanie, rozważanie i kontemplacja Słowa Bożego.
• Udział w spotkaniach modlitewnych i uczestnictwo w rekolekcjach AM.

Spełniając powyższe praktyki, wchodzimy w duchowość Serca Jezusa i w ten sposób nasze życie staje się eucharystyczne. Dzięki temu razem z Jezusem składamy siebie Bogu Ojcu w ofierze i włączamy się w apostolską misję Kościoła. Dla nas bowiem istotną sprawą jest głęboka przyjaźń z Jezusem Chrystusem, który całym swoim życiem pociąga nas do składania hołdu Ojcu.
Tę duchowość i praktyki Apostolstwa Modlitwy streszczają słowa: Kochać i Służyć

PATRONOWIE APOSTOLSTWA MODLITWY:

Św. Franciszek Ksawery SJ, Św. Klaudiusz La Colombiere SJ, Św. Małgorzata Maria Alacoque, Św. Teresa od Dzieciątka Jezus.

KTO MOŻE NALEŻEĆ DO APOSTOLSTWA MODLITWY?

Do tej wspólnoty może należeć każdy. Obojętny jest wiek.
Ten, kto szuka prawdziwej zażyłości z Jezusem znajdzie tu pomoc i rozgrzeje ostygłe serce. Apostolstwo Modlitwy bowiem jest szkołą życia. Uczy unikać zasadzek złego i fałszywych dróg.

Więcej informacji dotyczących Apostolstwa Moditwy udziela można odnaleźć na stronie internetowej Krajowego Sekretariatu AM w Polsce:
www.ampolska.co

ADRESY
Krajowy Sekretariat Apostolstwa Modlitwy
ul. Kopenika 26
31-501 Kraków, tel. (12) 421-81-41
www.ampolska.co
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Krajowy Dyrektor Apostolstwa Modlitwy Ks. Stanisław Groń SJ.
ul. Kopemika 26
31-501 Kraków, tel. (12) 62-93-300

Direzione Generale dell' Apostolato della Preghiera
Borgo S.Spirito, 4-C.P.6139-00195 Roma