Jubileusz 25-lecia AM w Kamiennej Górze

W grudniu 2017 roku Apostolstwo Modlitwy w naszej parafii obchodziło swój jubileusz 25-lecia istnienia i żywej działalności. Z tej okazji 6 grudnia ks. Paweł Adres sprawował dziękczynną Mszę św. w intencji wszystkich członków (żywych i zmarłych) należących do AM. Myślą serdeczną i westchnieniem do Pana objęliśmy też założycielkę AM w naszej parafii – Helenę Lis, Ojców Jezuitów z Krajowego Sekretariatuoraz kapłanów, którzy byli opiekunami naszej wspólnoty. Z łezką w oku wspominamy dzień 8 grudnia 1992 roku, kiedy pierwsza grupaw naszej parafii wstąpiła uroczyście do AM. Aktu przyjęcia nas do AM dokonałks. Janusz Wierzbicki a zdjęcia z tego wydarzenia znajdują się w kronice AM oraz w naszych domowych albumach.

W rocznicowej homiliiks. Paweł Adres przybliżyłobecnym na Eucharystii duchowość i zobowiązania członków AM. Zachęcił do angażowania się w życie parafii i we wspólnoty w niej istniejące oraz do tworzenia nowych.

Poza codzienną modlitwą w intencjach powierzonych Apostolstwu Modlitwy przez Ojca Świętego, pamiętamy przede wszystkim o Kapłanach- do czego zachęca nas patronka AM – św. Teresa od Dzieciątka Jezus. W I. piątki miesiąca sprawowana jest Msza św. w intencjach powierzonych przez naszą grupę. Często włączamy swoje intencje w nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, połączoną z Mszą św. w intencjach zbiorowych. Formację duchową członkowie AM mogą zdobywać na bieżąco - podczas codziennej Mszy św. z kazaniem.

Jubileusz 25-lecia AM w naszej parafii stał się okazją do refleksji i dziękczynienia Panu Bogu i ludziom za wszelkie dobro, które stało się naszym udziałem. Kroniki AM i wspomnienia ukazują całe bogactwo tych doświadczeń i ludzi, którzy na przestrzeni lat wzajemnie ubogacają się i wspierają na gruncie wiary i zwykłych, codziennych  relacji. Z czułością i troską nosimy w swych sercach i przypominamy Panu Bogu w modlitwie Wszystkich tych, którzy kiedykolwiek z nami się modlili. Czas i odległość nie zacierają w pamięci i sercu bliskich nam Osób- zwłaszcza Tych, którzy już odeszli do Domu Pana; wręcz przeciwnie- miłe wspomnienia i tęsknota wyzwalają w nas serdeczne myśli i wdzięczność za dar spotkania na ziemi...Ufamy, że także w niebie dane nam będzie „kontynuować znajomości” i radować się wiecznie z tego, czego zalążek przeżyliśmy poprzez doświadczone więzi w AM.

 

Z historii …

Członkowie AM czynnie włączają się we wszystkie parafialne uroczystości i akcje charytatywne. Ponad 18 lat gromadziliśmy się w środy po Mszy św. na spotkaniach modlitewnych w salce parafialnej. Braliśmy też udział w rekolekcjach organizowanych dla AM w Krakowie.

W latach 1994-2003 młodzież z naszej parafii 16-krotnie uczestniczyła w wyjazdach rekolekcyjnych, organizowanych przez AM w ferie i w wakacje w Szczyglicach k/Krakowa, w Rabce, Nowym Sączu i Dzianiszu k/Zakopanego. W ten sposób młodzież uczyła się łączenia wypoczynku z modlitwą i przeżywania swojej młodości na gruncie wiary.

Przez 10 lat organizowaliśmy Dni Wspólnoty AM w Krzeszowie dla wszystkich wspólnot z naszej diecezji i z Wrocławia; czasami dołączały do nas inne grupy np. z Namysłowa, Nowej Rudy, Toszka oraz z Tyńca k/ Krakowa. W 2006 roku w Krzeszowie spotkał się z nami J.E. Ks. Bp Stefan Cichy, który nam pobłogosławił i przypomniał o „dwóch wiosłach – modlitwie i czynie”, które pozwalają płynąć dalej; gdyby zabrakło jednego z nich bylibyśmy skazani na kręcenie się w kółko.

Bp Stefan Cichy ustanowił Asystenta Diecezjalnego AM, którym jest ks. kan. Marian Zieja. Pod jego opiekąwspólnota AM z Legnicy organizuje kolejne Dni Wspólnoty, w których także bierzemy udział. Ostatni z nich - pod hasłem „Idźcie i głoście” - odbył się 17 czerwca 2017 roku w sanktuarium św. Jacka w Legnicy. Przedstawicielki AM z naszej parafii w tym roku brały też udział w ogólnopolskim spotkaniu formacyjnym, które odbyło sięw Częstochowie w dniach 21-24 września.

Obraz 008

Obraz 032

Obraz 045