XXI Dzień Wspólnoty AM

Nie bój się pozwolić, aby cię prowadził Duch Święty.

Pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” 23 czerwca b.r. w sanktuarium św. Jacka w Legnicy odbył się XXI Dzień Wspólnoty Apostolstwa Modlitwy. Jego mottem był fragment z nr 34 adhortacji „Gaudete et exsultate”Papieża Franciszka: „Nie lękaj się dążyć wyżej, dać się miłować i wyzwolić przez Boga. Nie bój się pozwolić, aby cię prowadził Duch Święty. Świętość nie czyni cię mniej ludzkim, ponieważ jest spotkaniem twojej słabości z siłą łaski”.

Na zaproszenie Asystenta Diecezjalnego AM ks. kan. Mariana Ziei, do Legnicy przybyli członkowie i sympatycy tego Stowarzyszenia z Wrocławia – z o. Antonim Masierem SJ na czele oraz przedstawiciele ognisk AM z Legnicy i z Kamiennej Góry. Tradycyjnie obecny był przedstawiciel Krajowego Sekretariatu AM- o. Ryszard Machnik SJ z Krakowa, który przewodniczył formacyjnemuspotkaniu.

Wstępem do Dnia Wspólnoty AM było słowo miejscowego proboszcza ks. kan. Andrzeja Ziombry.Przybliżając Wydarzenie Cudu Eucharystycznegokustosz sanktuarium św. Jacka powiedział m.in.: „Co Pan Bóg chce nam przez to Wydarzenie powiedzieć? Jest to drugi znak eucharystyczny w Polsce, przez który Pan Bóg chce nas zmobilizować. Niewierzący i wątpiący oceniają go i nie chcą nawet o nim mówić. Skoro wierzę nauce, która potwierdza, że Bóg istnieje, to muszę zmienić swoje życie; a wielu ludzi nie chce życiazmienić. Ta sytuacja prowokuje do pytań: Czy jestem świadkiem wiary? Jest to mocne napomnienie nas, ludzi którzy uważają się za wierzących, abyśmy byli świadkami autentycznej wiary; żeby ci, co odeszli od Kościoła-patrząc na nas- chcieli do Kościoła powrócić. (…)Msza św. nie jest tylko ucztą ale i ofiarą, która uczy nas ofiarności. Coraz mniej ludzi chce się poświęcać; wszyscy chcą brać. Kto chce dawać? Wobec 50% spadku powołań w ostatnim dziesięcioleciu, kto się modli, aby jego dziecko było księdzem lub zakonnicą? Świat zachodni, gdzie likwiduje się kościoły, patrzy na Polskę z nadzieją”.

Rozważania dot. potrzeby ofiarności kontynuował w swojej konferencji ks. Ryszard Machnik SJ z Krakowa. Nawiązując do praktyki „Modlitwy Codziennego Ofiarowania”  wskazał na drogę duchowego rozwoju w postawie posłania. Wiąże się to z decyzją, by znaleźć codziennie czas na modlitwę, na Eucharystię oraz na wieczorny kwadrans prawdy przed Panem. „Wiara jest pielęgnowaniem więzi osobowej z Nieogarnionym i trzeba dać się otulić Jego Miłością- mówił o. Ryszard. Trzeba też starać się  pielęgnować więzi z ludźmi, z najbliższymi (dawać świadectwo), bo wiary się nie dziedziczy– trzeba usłyszeć. Jeżeli chcemy uczcić Ciało Jezusa tylko w liturgii – to za mało; trzeba ofiary, by stanąć obok osoby-zwłaszcza tej nielubianej - którą Bóg nam daje. Bóg o swoim miłosierdziu mówi przez ludzi; Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Taka postawa może być prawdziwym znakiem dla innych. Pan Jezus ustanowił Eucharystię przed drogą krzyżową; swoją ofiarę, swoją drogę krzyżową mamy też podejmować z Najświętszą Ofiarą. Wyraża to komunia, w której Jezus oddaje nam do dyspozycji Siebie. To Bóg w nas czyni akt ofiarowania; człowiek może się tylko włączyć w Jezusa, który w naszym imieniu składa przez Eucharystię wszystko w ofierze Bogu. Kierowani Duchem Świętym będziemy wiedzieli kiedy i co przyjąć oraz za co dziękować i przepraszać”.

Po Mszy św. miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu z koronką do Najświętszej Eucharystii, której przewodniczył…

Ostatnim punktem Dnia Wspólnoty była agapa, która dzięki życzliwości proboszcza ks. Andrzeja Ziombry odbyła się w sali parafialnej. Był to czas dzielenia się bogactwem serca i doświadczeniem wiary na duchowej drodze Apostolstwa Modlitwy.

Konferencja o. Ryszarda Machnika z Krakowa