Trzeba przypominać, aby pamiętać.

16 X - w 39.rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, przy obelisku upamiętniającym 25. rocznicę jego pontyfikatu zebrało się społeczeństwo Ziemi Kamiennogórskiej, aby oddać cześć Największemu z Polaków. Inicjatorem trwających już 14 lat dorocznych spotkań w tym miejscu jest honorowy obywatel Kamiennej Góry Roman Jakóbczyk. Obecnie ich organizacją -we współpracy z parafią Św. Ap. Piotra i Pawła- zajmuje się Urząd Miasta. Spotkaniu przewodniczyła przedstawicielka UM P. Majak i ks. Damian Ziembikiewicz. Obecni byli także proboszczowie ks. prał. Edward Bigos i ks. Piotr Smoliński oraz ks. kan. Bronisław Piśnicki i ks. Paweł Adres, który zajmował się oprawą muzyczną. W części artystycznej na scenie wystąpiły przedszkolaki z dziecięcej drużyny pożarniczej z Przedszkola nr 3, członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z parafii Św. Ap. Piotra i Pawła oraz uczniowie kamiennogórskich szkół. Wartę honorową przy obelisku pełnili mali strażacy, harcerze oraz uczniowie klas mundurowych z ZSZiO. 

Czytaj więcej: Trzeba przypominać, aby pamiętać.

Nominacja kanonicka Proboszcza

21 X 2017 roku w Legnickim Polu miała miejsce uroczystość zakończenia obchodów 25-lecia istnienia diecezji legnickiej oraz obchody Roku Jadwiżańskiego.Uczestniczył w niej Ks. Bp Zbigniew Kiernikowski, Ks. Bp Marek Mendyk, przełożeni i klerycy Seminarium Duchownego, przedstawiciele władz lokalnych i służb mundurowych, a także wierni, którzy przyjechali wraz ze swoimi duszpasterzami, aby świętować ich dzień.

Podczas uroczystej Mszy św. Biskup Legnicki ustanowiłkapitułę św. Jadwigi Śląskiej. Tym samym bazylikę Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jadwigi podniósł do rangi kolegiaty. Ponadto Ksiądz Biskup nadał godność kanonika księżom, którzy w szczególny sposób troszczą się o sprawy duszpasterskie w diecezji. Decyzją Biskupa Legnickiego godność kanonika RM otrzymał też Proboszcz naszej parafii Ks. Piotr Smoliński. Jest to godność honorowa, oznaczająca przywilej noszenia rokiety (rodzaj komży o wąskich rękawach podbitej fioletową tkaniną) i mantoletu (sięgającej do kolan peleryny bez rękawów).

Czytaj więcej: Nominacja kanonicka Proboszcza

Odpust parafialny z Łaskawą Panią, szkaplerzem, różańcem i bierzmowaniem

7 październik jest dniem odpustu w parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze. Proboszcz  ks. Piotr Smoliński –zgodnie z kilkuletnią już tradycją- zorganizował trzydniowe obchody święta Patronki parafii. Od piątku 6 X –przez trzy dni parafia gościła kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa. Był to czas osobistej i wspólnotowej modlitwy przed wizerunkiem Łaskawej Pani. Również w piątek - po wieczornej Eucharystii ks. Paweł Adres uroczyście nałożył kilkudziesięciu osobom szkaplerz Maryi. To kolejne działanie duszpasterskie ks. proboszcza zostało z radością przyjęte przez tak dużą liczbę parafian; wśród nich byli rodzice z dziećmi po I Komunii św., młodzież i starsi.

Czytaj więcej: Odpust parafialny z Łaskawą Panią, szkaplerzem, różańcem i bierzmowaniem

Różaniec do granic

„Odmawiajcie codziennie różaniec,

 aby wyprosić pokój dla świata”

(Słowa Matki Bożej w Fatimie 13 maja 1917 roku).

Modlitwa różańcowa na granicach Polski, która odbyła się 7 października 2017 roku, to odpowiedź na wezwanie Matki Bożej do odmawiania różańca wyrażone 140 lat temu w Gietrzwałdzie i 100 lat temu w Fatimie.

W pierwszą sobotę miesiąca - 7 X – w Święto Matki Bożej Różańcowej tysiące osób stanęło wzdłuż polskich granic z różańcami w rękach, modląc się o łaskę wiary i jedności dla ojczyzny i o pokój na świecie. Wyznaczono 320 kościołów stacyjnych, z których uczestnicy „Różańca do granic” przeszli do „stref modlitwy” na granicy państwa. Inicjatorami wydarzenia, które zaakceptowali polscy biskupi,  był Lech Dokowicz i Maciej Bodasiński – szefowie Fundacji „Solo Dios Basta”

Czytaj więcej: Różaniec do granic

Poznać wartość wspólnoty

W sobotę 30 września parafia p.w. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze zorganizowała wyjazd do największego w Polsce Rodzinnego Parku Rozrywki „Energylandia” w Zatorze. Wzięło w nim udział 101 osób –głównie dzieci i młodzież oraz kilku rodziców ze swoimi najmłodszymi pociechami. Sprawy organizacyjne i czuwanie nad całością proboszcz ks. Piotr Smoliński powierzył ks. Pawłowi Adresowi. W opiece nad tak liczną grupą pomagały katechetki i nauczycielki z kamiennogórskich szkół.
Celem wyjazdu była integracja dzieci, młodzieży i rodzin naszej parafii. Wyjazd wczesnym rankiem i wieczorny powrót dały możliwość zobaczenia wschodu i zachodu słońca a kilkugodzinna jazda autokarami pozwoliła docenić dobrodziejstwo autostrady oraz sprzyjała obserwowaniu przyrody w pięknych, jesiennych barwach. Natomiast całodniowy pobyt w parku rozrywki i korzystanie z jego licznych atrakcji był czasem relaksu i rozrywki przeżywanych w rodzinnej, szkolnej i parafialnej wspólnocie. W myśl powiedzenia „W zdrowym ciele zdrowy duch”, ks. Paweł zadbał też o wymiar duchowy wyjazdu, którego kulminacją była Msza św. jako dziękczynienie za dar życia, sprawowana w zabytkowym XIV-wiecznym kościele w Zatorze. W oprawę liturgii zaangażowała się nasza parafialna służba ołtarza –najmłodsi i starsi ministranci, lektorzy i ceremoniarze.

Czytaj więcej: Poznać wartość wspólnoty

Pielgrzymka do Fatimy

W dniach 2-8 maja 2017 roku ks. Piotr Smoliński we współpracy z Biurem Podróży „Sun Travel” w Legnicy zorganizował pielgrzymkę do Portugalii i Hiszpanii. Wzięło w niej udział 48 osób z parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej z Kamiennej Góry oraz Jeleniej Góry, Wilkowa, Boguszowa, a nawet z Berlina i Londynu. Najważniejszym celem pielgrzymki była Fatima. Pielgrzymi nawiedzili tu kaplicę zbudowaną w miejscu objawień Matki Bożej trojgu pastuszkom (przekazując im tzw. Orędzie fatimskie) oraz bazylikę Matki Boskiej Różańcowej z grobami błogosławionych Franciszka i Hiacynty oraz św. Łucji. Byli też w miejscu objawień Anioła Portugalii w wiosce Valinhos oraz w Aljustrel, gdzie zobaczyli domy rodzinne pastuszków. Uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, która prowadzi wśród gajów oliwnych i eukaliptusowych do Cova da Iria; drogę tą pokonywały dzieci idąc na pastwisko, które należało do rodziców Łucji. Dopełnieniem pobytu w Fatimie był udział w wieczornych międzynarodowych procesjach ze świecami.

Czytaj więcej: Pielgrzymka do Fatimy

Ustanowienie ceremoniarzy

28 kwietnia w legnickiej katedrze Ks. biskup Zbigniew Kiernikowski pobłogosławił 84 członków służby liturgicznej do pełnienia funkcji ceremoniarza. Wśród nich byli przedstawiciele naszej parafii - Eryk Pałus, Robert Majerski i Michał Gwiżdż, którzy udali się do Legnicy z proboszczem Ks. Piotrem Smolińskim.
Ceremoniarz to najbardziej zaszczytna i najważniejsza posługa w formacji ministranckiej. Może nim zostać osoba, która dobrze zna liturgię i ukończyła kurs ceremoniarza, organizowany w Legnicy przez duszpasterstwo służby liturgicznej. Podczas kolejnych spotkań kandydaci na ceremoniarza słuchali wykładów nt. liturgii, poznawali znaczenie wypełniania funkcji ceremoniarza w zgromadzeniu liturgicznym a także zagadnienia dot. postaw i gestów w liturgii oraz w przestrzeni liturgicznej. Podczas ćwiczeń prowadzonych pod okiem diakonów poznali znaczenie i praktyczne zastosowanie takich elementów jak szaty i paramenty liturgiczne.

Czytaj więcej: Ustanowienie ceremoniarzy

VII Tydzień Wychowania

Wychowywać i dać się wychować.
Wyrazem troski o dobro dzieci i młodzieży w parafii Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze jest m.in. włączanie się w obchodzony we wrześniu Tydzień Wychowania. Podobnie jak w latach ubiegłych - z inicjatywy proboszcza ks. Piotra Smolińskiego- w dniach poprzedzających wspomnienie św. Stanisława Kostki - patrona młodzieży (15-17 IX) miało miejsce triduum „Wychowywać i dać się wychować”. Za jego przeprowadzenie odpowiadał ks. Paweł Adres, który podjął różne działania o charakterze duszpasterskim i wychowawczym. Wzięła w nich udział przede wszystkim młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania. „Człowiek niewychowany jest biedny duchowo, który w życiu się gubi. Wraz z rozwojem fizycznym powinien iść też rozwój duchowy”- powiedział m.in. ks. Paweł na rozpoczęcie triduum.

Czytaj więcej: VII Tydzień Wychowania

Parafialne dziękczynienie

Ks. Piotr Smoliński - proboszcz parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze, wraz z Radą Parafialną, zorganizował „Święto dziękczynienia” Panu Bogu i ludziom za wszelkie dobro, które dokonuje się w tej wspólnocie życia i wiary. Tylko On wie, ile Dobra, Nadziei i Radości pozostaje w sercach ludzi dzięki duszpasterskiej posłudze ks. Piotra Smolińskiego i ks. Pawła Adresa. Wymiar duchowy i sprawy Boże - z pozoru niewidoczne dla oczu - w końcowym efekcie przekładają się na relacje interpersonalne w środowisku i zaangażowanie ludzi w sprawy Kościoła lokalnego. Widocznym tego efektem są m.in. prace remontowe prowadzone w parafii – szczególnie bardzo kosztowna wymiana wszystkich okien w naszej zabytkowej świątyni. Było to możliwe nie tylko dzięki ofiarności parafian ale także dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Sejmiku i Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz Rady Miasta Kamienna Góra.

Czytaj więcej: Parafialne dziękczynienie

Pielgrzymka do Lichenia

W sobotę 10 czerwca, we wspomnienie bł. biskupa Bogumiła odbyła się pielgrzymka do Lichenia. Na pielgrzymkę z Kamiennej Góry pojechała 50 osobowa grupa dzieci, młodzieży i rodziców z Kamiennej Góry i z Przedwojowa.
W grupie pątników byli także przedstawiciele Bractwa Świętego Józefa, Liturgicznej Służby Ołtarza. Organizatorem pielgrzymki był pan Józef Hebda oraz dk. Łukasz Kusztra, który obecnie w parafii Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze odbywa roczną praktykę pastoralną.
Podczas podróży w autokarze panowała wspaniała i serdeczna atmosfera. Nie zabrakło również modlitwy i śpiewów. Dk. Łukasz prowadził godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, które miały wzbudzić w każdym z nas intencje, jakie będziemy ofiarować Matce Bożej w Licheniu. Oprócz Godzinek, zostały odśpiewane także liczne pieśni pielgrzymkowe.
Pierwszym miejscem naszego zatrzymania w Licheniu była Kalwaria, która znajduje się w Lesie Grąblińskim.

Czytaj więcej: Pielgrzymka do Lichenia