Ekstremalna Droga Krzyżowa na Świętą Górę w Lubawce

23 lutego -w II piątek Wielkiego Postu – ks. Paweł Adres zorganizował kolejną Ekstremalną Drogę Krzyżową. Tym razem 45 osób udało się na Świętą Górę (701 m n.p.m.) w Lubawce. Na jej stromym, leśnym zboczu rozlokowane są pocysterskie kapliczki Drogi Krzyżowej; większość z nich pochodzi z początków XIX wieku. Niestety, kaplice popadły w ruinę a z dawnego wyposażenia pozostały jedynie fragmenty malowideł na ścianach i nieliczne uszkodzone figury. Przejściewieczorem stromą, wąską i miejscami oblodzoną trasą lubawskiej kalwarii stało się niezwykłym przeżyciem- nie tylko religijnym. Sprzyjały temu  rozważania p.t. „Męska Strona Rzeczywistości”, które opracował m.in. ks. Jacek Wiosna Stryczek- pomysłodawca „Szlachetnej Paczki” i Ekstremalnej Drogi Krzyżowej w Polsce. Do refleksji skłaniały pytania: Czy jestem gotów, żeby pokazać światu jakie mam wartości? Czy mam siłę do tego, żeby powiedzieć wprost: Mam zasady, jestem wierzący i dobrze mi z tym? Co zrobię w chwili próby?Umiesz tak? Kiedy plują, kopią, upokarzają, odzierają z szat – milczeć, powiedzieć: przebaczam, przyjmuję.Siła faceta nie drzemie w jego mięśniach, ale w jego mądrości, w umiejętnym szacowaniu tego, co przyniesie większe owoce: Krzyk i walka o swoje czy pokorne, ale zdecydowane i pełne odwagi biorę to na klatę. Nie słowa, ale czyny!Jeśli liczysz na to, że Pan Bóg ochroni Cię przed nieszczęściami i cierpieniem, to jesteś głupi. Swojego umiłowanego Syna nie uchronił, dlaczego miałby Ciebie?A śmierć istnieje. Jest faktem. Cierpienie istnieje. Syn Boga cierpi i umiera. I jego śmierć jest faktem.

Czytaj więcej: Ekstremalna Droga Krzyżowa na Świętą Górę w Lubawce

Ekstremalna Droga Krzyżowa na Chełmiec

Z Łaski Pana Boga, prawie 50 osób –począwszy od dzieci z rodzicami, młodzieży i dorosłych –miało odwagę odpowiedzieć na zaproszenie ks. Pawła Adresa, aby wziąć udział w ekstremalnej Drodze Krzyżowej. W pierwszy piątek Wielkiego Postu przemierzyliśmywieczorem szlak z Boguszowa na szczyt góry Chełmiec (851 m npm). Na ok. 3,5 km trasieznajdują się stacje Drogi Krzyżowej Górniczego Trudu, które są miejscem modlitwy i refleksji. Przy każdej z nich stawialiśmy zapalony znicz – znak naszej pamięci i modlitewnej obecności. Drodze oświetlonej blaskiem pochodni i latarek towarzyszyły rozważania pt. „Miara Wielkości Człowieka”. Podświetlony krzyż procesyjny niesiony przez młodzież na czele grupy, rozgwieżdżone niebo nad nami i głos sumienia w nas– w ciszy lasu i towarzyszy drogi-pozwalał zastanowić się: Kim jestem? Jaką znaleźć miarę na samego siebie? Obiektywną miarą wielkości człowieka są słowaJezusa „Po owocach poznacie” (Mt 7,20). Nie po dobrych chęciach, nie po marzeniach, ani nie po planach; nie po płomiennej przemowie, wyjątkowym wyglądzie, uroku osobistym… Po owocach.

Czytaj więcej: Ekstremalna Droga Krzyżowa na Chełmiec

Środa Popielcowa. U progu czasu przygotowania paschalnego.

Rozpoczynamy czas przygotowania paschalnego, tradycyjnie nazywany Wielkim Postem, który jest okresem wyjątkowej łaski dla całego Kościoła i dla każdej osoby ludzkiej. Bóg zawsze działa dla zbawienia ludzi, teraz jednak hojniej udziela łaski swojemu ludowi. Oto czterdzieści dni przed nami. Czterdzieści dni, których nie można przeoczyć. Nie wolno nam stracić choćby jednego z tych dni. Przemiany wewnętrznej w nas dokonuje Duch Święty. On też daje moc do konkretnego czynu. (…)

Oto Wielki Post. 40 dni, aby skończyć z zamykaniem się w sobie, z egoizmem, z odwracaniem się od Boga. 40 dni, aby odnaleźć naszą tożsamość dzieci Ojca i braci innych ludzi.
Oto Wielki Post. 40 dni, aby odpowiedzieć na wezwanie Chrystusa i zaangażować się, jak On, w dzieło zbawienia świata. CZAS PRZYGOTOWANIA PASCHALNEGO, to czas pokuty i nawrócenia. Nawrócenie to powrót człowieka na drogę Bożą, powrót do źródła dobra i prawdy, jakie pulsują w głębi ludzkiego sumienia.
Czas Wielkiego Postu-czas łaski, zbawienia wykorzystać trzeba jak najskuteczniej. Po prostu trzeba się nawrócić, bo pierwsze wezwanie Pana Jezusa brzmi zawsze: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Czytaj więcej: Środa Popielcowa. U progu czasu przygotowania paschalnego.

50. rocznica urodzin Księdza Proboszcza

2 stycznia 2018 roku Proboszcz naszej parafii ks. kan. Piotr Smoliński ukończył 50. rok życia. Z tej okazji w tym dniu była sprawowana Eucharystia, którą w intencjach serca Jubilata ofiarowała Pani Eleonora Smolińska -Mama Ks. Piotra i Siostra Jubilata- Pani Beata, Ks. Paweł Adres oraz Rada Parafialna. We Mszy św. uczestniczyło liczne grono Parafian.
Dopełnieniem urodzinowego świętowania była agapa 6 stycznia – w uroczystość Objawienia Pańskiego- którą zorganizowała Rada Parafialna. Oprócz spotkania przy stole był to też czas wspólnego kolędowania i dzielenia się Radością świąt Narodzenia Pańskiego oraz rocznicy urodzin naszego Księdza Proboszcza.
Przewodniczący Rady Parafialnej wyraził „radość z tego, że mamy najlepszego Proboszcza. Ciesząc się z kanonickiego awansu nie życzymy Księdzu następnych, bo nam Proboszcza zabiorą- a tego byśmy nie chcieli” – powiedział m.in. Jerzy Basta, składając życzenia Czcigodnemu Jubilatowi.
Prezentem dla Księdza Proboszcza i zarazem urodzinową pamiątką jest kanonicka komża, którą ufundowała Rada Parafialna.

Kolędowy koncert sygnalistów myśliwskich

Pobłogosław polskie knieje

6 stycznia –w uroczystość Objawienia Pańskiego - w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze wystąpił Sudecki Chór Rogów Myśliwskich. Tworzą go połączone zespoły: „Odgłosy Kniei” czyli Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich Okręgu Wałbrzyskiego PZŁ oraz „Durlakowe Rogi” z Koła Łowieckiego „Leśnik” w Jarkowicach z Okręgu Jeleniogórskiego.
Po Mszy św. -z muzyką myśliwych- odbył się koncert. Prowadził godyrygent i kierownik zespołu Bogusław Rup. Na wstępie powiedział on m. in., że myśliwi mają wiele wspólnego z pasterzami, którym „wśród nocnej ciszy” -gdy strzegli swego stada- została objawiona radosna wieść o narodzeniu Jezusa. Pasterze –podobnie jak myśliwi- posługiwali się naturalnymi, akustycznymi (nie elektronicznymi) instrumentami. Zgodnie z Instrukcją KEP o muzyce kościelnej, którą twórcy zespołów z uwagą przeanalizowali, ten koncert nie ma być promocją zespołu ale oddaniem chwały Panu Bogu i tworzeniem wspólnoty poprzez śpiew kolęd.

Czytaj więcej: Kolędowy koncert sygnalistów myśliwskich

Błogosławić Boga i rodzinę

Ostatni dzień 2017 roku był w Kościele Świętem Świętej Rodziny. Liturgia Słowa z tego dnia pokazuje, jak ważna jest wiara i zaufanie Bogu oraz nadzieja -czasami nawet wbrew nadziei- zwłaszcza, gdy jesteśmy bezradni wobec problemów codzienności. Przykład Świętej Rodziny z Nazaretu pokazuje, że w oczach Boga cennejest też wypełnianie Bożego Prawa. Oczekujący w świątyni na Zbawiciela Symeon błogosławił Boga i błogosławił też Świętą Rodzinę. Zgodnie ze zwyczajem w Kościele, również w świątyniach naszej parafii – w Kamiennej Górze i w Przedwojowie – miało miejsce w tym dniu odnowienie przyrzeczeń sakramentu małżeństwa. Proboszcz ks. kan. Piotr Smoliński zachęcił, aby przyrzeczenia małżeńskie odnowili także małżonkowie, których współmałżonków z różnych powodów nie ma w kościele. Natomiast ks. Paweł Adres po Eucharystii indywidualnie błogosławiłmałżonków i rodziców z dziećmi oraz poprosił przyjmujących z jego rąk Boże błogosławieństwo o pobłogosławienie też jego osoby. Ponadto zachęcił rodziców do praktykowania w domu choćby krótkiej, wspólnej modlitwy z dziećmi- co ma niebagatelną rolę w tworzeniu i podtrzymywaniu relacji zarówno z Panem Bogiem jak i z poszczególnymi członkami rodziny.

Czytaj więcej: Błogosławić Boga i rodzinę

Sylwestrowa modlitwa o pokój pod sklepieniem nieba

W sylwestrowy wieczór kończący oktawę Bożego Narodzenia ks. Paweł Adres zorganizował spotkanie opłatkowe dla młodzieży z grupy „Parkówka”. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa miała miejsce modlitwa, w którą ze swoimi intencjami włączyli się wszyscy uczestnicy spotkania. Panu Bogu powierzono nie tylko swojesprawy osobiste ale także naszą parafię i jej proboszcza ks. kan. Piotra Smolińskiego oraz nieobecną z różnych przyczyn na spotkaniu młodzież. Łamanie się opłatkiem i składanie życzeń było okazją do wyrażenia wdzięczności za wszelkie dobro – szczególnie duchowe- które dokonało się w ostatnim roku w tej wspólnocie; wśród nich jest to, że już kolejna –trzecia młoda osoba przyjęła szkaplerz. Młodzież podziękowała ks. Pawłowi za jego cierpliwe i wytrwałe towarzyszenie im na drodze formacji duchowej i życiowej oraz za czas im w każdy sobotni wieczór poświęcany. Dopełnieniem agapy był śpiew kolęd przy akompaniamencie gitary, na której grała Paulina.

Czytaj więcej: Sylwestrowa modlitwa o pokój pod sklepieniem nieba

Życzenia

życzenia 

„Oto, co Pan obwieszcza wszystkim krańcom ziemi:

Mówcie do Córy Syjońskiej: Oto twój Zbawca przychodzi.

Oto Jego nagroda z Nim idzie i zapłata Jego przed Nim”.

                                                                       Iz 62,11

   

 W ten wyjątkowy czas objawienia światu Miłości,

składam z serca płynące życzenia,

by Chrystus pomnażał szczęście płynące ze stawania się darem.

 Ks. Piotr Smoliński

Jasełka

Przed świętami Narodzenia Pańskiego we wszystkich placówkach oświatowych naszego miasta zostały przedstawione jasełka lub programy słowno-muzyczne nawiązujące w swej treści do świąt.
21 grudnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących odbyło się przedstawienie jasełkowe, które wraz ze swoimi uczniami przygotował ks. Paweł Adres. Było to piękne widowisko o głębokich treściach, pobudzające do zadumy i refleksji, prawdziwe w swej wymowie, oparte o Słowo Boże... Cisza na widowni mówiła sama za siebie...Odpowiednio przygotowana młodzież wiedziała co i jakie treści przedstawia i zupełnie naturalnie wcieliła się w swoje role. Natomiast ks. Paweł akompaniował młodzieży śpiewającej kolędy i czuwał nad całością widowiska, które było „dograne” w każdym detalu – od scenografii począwszy.

Czytaj więcej: Jasełka

Jubileusz 18-lecia Bractwa św. Józefa w naszej parafii

17 grudnia 2017 roku Bractwo św. Józefa z naszej parafii obchodziło jubileusz 18-lecia swego powstania. Z tej okazji dziękczynną Mszę św. odprawił proboszcz ks. kan. Piotr Smoliński.Po Eucharystii odbyła się agapa, w której –oprócz członków Bractwa św. Józefa- wzięli też udział nasi duszpasterze –ks. Piotr i ks. Paweł.
Z prowadzonej kroniki Bractwa Św. Józefa dowiadujemy się, że 19 grudnia 1999 roku ks. Infułat Władysław Bochnak dokonał w parafii Matki Bożej Różańcowej uroczystego przyjęcia do Stowarzyszenia Bractwa 48 członków z Kamiennej Góry i 20 z Przedwojowa. W ciągu 18 lat istnienia członkowie Bractwa systematycznie spotykają się w każdą 2-gą niedzielę miesiąca; spotkania te - o charakterze modlitewnym i organizacyjnym - prowadzi zazwyczaj Ks. Proboszcz a pod nieobecność kapłana – obowiązek ten przejmuje przewodniczący Bractwa lub jego zastępca.

Czytaj więcej: Jubileusz 18-lecia Bractwa św. Józefa w naszej parafii