Koncert niepodległościowy

W dniach 17-19 XI w naszej parafii po raz kolejny miały miejsce warsztaty muzyczne dla młodzieży. Na zaproszenie Proboszcza ks. kan. Piotra Smolińskiego, prowadziła je znana już w Kamiennej Górze Paulina Wójcik z Zespołem Wokalno-Instrumentalnym „Aperto” z Wałbrzycha. Intensywne zajęcia w bloku przedpołudniowym i popołudniowym–z udziałem przedstawicieli naszej parafii- odbywały się w sali na plebanii. Podsumowaniem zajęć i zaprezentowaniem ich owoców był Koncert Pieśni Patriotycznych w kościele. Wszyscy słuchacze otrzymali śpiewniki i zostali zaproszeni do wspólnego śpiewania. Koncert rozpoczął się od odśpiewania „Roty”. W repertuarze byłypieśni z okresu I i II wojny światowej np. „Ułani, ułani”, „Przybyli ułani pod okienko”, „Pierwsza Brygada”, „Piechota”, „Marsz Żoliborza”, „Deszcz jesienny deszcz”. Śpiewano też mniej znane piosenki patriotyczne np. „Szturmówka Parasola”, „Idą leśni”, „Dziś idę walczyć, mamo”, „Niepodległa niepokorna”, „Dziewczyna z granatem”, „O Barbaro”, „Jak szło wojsko raz ulicą”. Koncert zakończył się wykonaniem „Modlitwy obozowej” wyrażającej tęsknotęza Ojczyzną polskich tułaczy-Zesłańców i prośbę do Boga: „O Panie, któryś jest na niebie/wyciągnij sprawiedliwą dłoń/ Wołamy z cudzych stron do Ciebie/ o polski dach i polską broń/ O Boże skrusz ten miecz/ co siekł nasz kraj/Do wolnej Polski nam/powrócić daj!/By stał się twierdzą nowej siły/ nasz dom, nasz dom”.

Czytaj więcej: Koncert niepodległościowy

Polska jest piękna ludźmi, którzy potrafią pięknie żyć.

11 listopada - w Narodowe Święto Niepodległości –w kościele p.w. Matki Bożej Różańcowej odbyły się obchody 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Społeczeństwo Kamiennej Góry -z przedstawicielami władz miasta i powiatu oraz dyrektorami szkół na czele- uczestniczyło we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny. Eucharystii przewodniczył ks. prał. Edward Bigos. Wraz z proboszczem parafii Św. Ap. Piotra i Pawła, Mszę św. sprawował też ks. kan. Piotr Smoliński- dziekan dekanatu Kamienna Góra- Zachód. W homilii proboszcz naszej parafii powiedział m.in. „Polska to my. Polska oparta na wartościach, na tradycjach i zwyczajach chrześcijańskich- na tym, co stanowi o naszej polskiej tożsamości, wypracowanej przez ponad 1050 lat historii. Mieszko I wybrał chrześcijaństwo jako fundament naszej państwowości- i się nie pomylił. (…) Polska jest piękna ludźmi, którzy potrafią pięknie żyć”. W dalszej części kazania ks. dziekan nawiązał do okresu niewoli naszej ojczyzny i zauważył, że potęga naszego ducha sprawiła, iż jako wspólnota ludzi wyznających wartości patriotyczne przez123lata zachowaliśmy język, polskość, religię i tradycję. Na zakończenie ks. proboszcz zwrócił się z apelem do sprawujących władzę w naszym mieście i powiecie, aby pod flagą i godłem Polski byli jedno i aby się wzajemnie szanowali. „Cieszmy się wolnością, niepodległością i budujmy naszą tożsamość.

Czytaj więcej: Polska jest piękna ludźmi, którzy potrafią pięknie żyć.

Via Lucis ze Świętymi

W uroczystość Wszystkich Świętych, kiedy Kościół oddaje cześć zbawionym, ks. Paweł Adres zaprosił chętnych do zatrzymania się w modlitwie i refleksji nad sensem życia, przemijania i wiary w zmartwychwstanie na nabożeństwo „Droga Światła ze Świętymi”. Z inicjatywy proboszcza ks. kan. Piotra Smolińskiego odbyło się ono w kościele po wieczornej Eucharystii. Wraz z młodzieżą z parafialnego duszpasterstwa „Parkówka”, ks. Paweł przygotował okolicznościową dekorację świątyni, w której centralne miejsce zajęła Biblia, Paschał oraz figura Chrystusa zmartwychwstałego  spowita dymem i zapachem kadzidła. Obok stanęli święci obecni w relikwiach – św. s. Faustyna Kowalska, św. Jan Paweł II i bł. Karolina Kózkówna, którym towarzyszyły figury św. Michała Archanioła, św. Pawła i św. Barbary oraz podtrzymywane przez aniołów obrazy z wizerunkiem  kapłanów – św. Jana Vianney’a, św. O. Pio i bł. Jerzego Popiełuszki. Nad wszystkimi z wysokości głównego ołtarza królowała Patronka parafii – Matka Boża Różańcowa. Wzdłuż kościoła ustawiono 14 świec, które podczas rozważań kolejnych stacji Drogi Światła uczestnicy nabożeństwa zapalali płomieniem z Paschału.

Czytaj więcej: Via Lucis ze Świętymi

Wyjazdy na „Dwie Korony”

Po uroczystej premierze filmu „Dwie Korony” w Watykanie i udostępnieniu go dla ogółu widzów w polskich kinach, w drugiej połowie października z terenu parafii Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze dwukrotnie zorganizowano wyjazd na film o św. Maksymilianie Kolbe. Najpierw katechetka Monika Breitenfellner-Pasiut - we współpracy z ks. Pawłem Adresem - zorganizowała wyjazd ok. 100 uczniów klasy VII szkoły podstawowej oraz gimnazjalistów do kina w Legnicy. Młodzież z zainteresowaniem obejrzała fabularyzowany filmdokumentalny o niezwykłym człowieku - św. Maksymilianie- od dzieciństwa aż do jego heroicznej śmierci.Gdy był małym chłopcem ukazała mu się Matka Boża, pokazując dwie korony- białą i czerwoną. Jedna symbolizowała czystość, druga męczeństwo. Chłopiec mając wybrać- wybrał obie.Nie zrażał się przeciwnościami, ale w zawierzeniu Maryi – z Bożą pomocą pokonywał je, przekraczając niekiedy granice ludzkich ograniczeń i możliwości. Jego wiara i praca są przykładem dla współczesnych, że dla Boga i z Nim nie ma rzeczy niemożliwych.

Czytaj więcej: Wyjazdy na „Dwie Korony”

Mieliśmy okazję posmakować nieba

W niedzielę (29 października) w Kamiennej Górze odbyła się Parada Wszystkich Świętych. Na te radosne spotkanie dzieci zaprosiła katechetka Monika Breitenfellner – Pasiut, przy współpracy z innymi katechetami oraz parafią pw. Matki Bożej Różańcowej.

Początkiem wspólnego świętowania, przygotowującego dzieci do uroczystości Wszystkich Świętych, było uczestnictwo we Mszy Św. Od samego rana kościół zapełnił się „małymi świętymi”, którzy już tutaj mieli okazję przedstawić się i zaprezentować własne stroje przed przybyłymi na Eucharystię wiernymi (obecnymi w świątyni, ale też przed telewizorami). Ks. prob. Piotr Smoliński nagrodził dzieci za ich zaangażowanie i pomysłowość słodkim poczęstunkiem.

Czytaj więcej: Mieliśmy okazję posmakować nieba

Katecheza z relikwiami dla rodziców

W poniedziałek 23 października, po Mszy św. wieczornej, w kościele Matki Bożej Różańcowej miało miejsce spotkanie rodziców młodzieży przygotowującejsię do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Spotkanie miało charakter katechezy prowadzonej przez ks. Pawła Adresa, któremu proboszcz ks. kan. Piotr Smoliński powierzył sprawy przygotowania młodzieży do bierzmowania. Katecheza dla rodziców rozpoczęła się od przybliżenia niektórych faktów z życia bł. KarolinyKózkówny, której relikwie i obraz ks. Paweł przywiózł do naszej parafii. Prowadzący spotkanie wskazał na wzór jej życia, który współcześnie dla wielu młodych ludzi jest niemodny i nieatrakcyjny; w swoim postępowaniu kierowała się ona zasadą „Wolę bardziej umrzeć niż zgrzeszyć”. Przez wstawiennictwo patronki młodzieży –w modlitwie spontanicznej prowadzonej przez ks. Pawła -rodzice powierzyli Panu Bogu sprawy związane z życiem małżeńskim i rodzinnym, z wychowaniem dzieci i młodzieży oraz problemy osobiste. Zawierzenia swoich dzieci bł. Karolinie rodzice dokonali też bezpośrednio - poprzez ujęcie w dłonie i ucałowanie jej relikwii.

Czytaj więcej: Katecheza z relikwiami dla rodziców

Trzeba przypominać, aby pamiętać.

16 X - w 39.rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, przy obelisku upamiętniającym 25. rocznicę jego pontyfikatu zebrało się społeczeństwo Ziemi Kamiennogórskiej, aby oddać cześć Największemu z Polaków. Inicjatorem trwających już 14 lat dorocznych spotkań w tym miejscu jest honorowy obywatel Kamiennej Góry Roman Jakóbczyk. Obecnie ich organizacją -we współpracy z parafią Św. Ap. Piotra i Pawła- zajmuje się Urząd Miasta. Spotkaniu przewodniczyła przedstawicielka UM P. Majak i ks. Damian Ziembikiewicz. Obecni byli także proboszczowie ks. prał. Edward Bigos i ks. Piotr Smoliński oraz ks. kan. Bronisław Piśnicki i ks. Paweł Adres, który zajmował się oprawą muzyczną. W części artystycznej na scenie wystąpiły przedszkolaki z dziecięcej drużyny pożarniczej z Przedszkola nr 3, członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z parafii Św. Ap. Piotra i Pawła oraz uczniowie kamiennogórskich szkół. Wartę honorową przy obelisku pełnili mali strażacy, harcerze oraz uczniowie klas mundurowych z ZSZiO. 

Czytaj więcej: Trzeba przypominać, aby pamiętać.

Nominacja kanonicka Proboszcza

21 X 2017 roku w Legnickim Polu miała miejsce uroczystość zakończenia obchodów 25-lecia istnienia diecezji legnickiej oraz obchody Roku Jadwiżańskiego.Uczestniczył w niej Ks. Bp Zbigniew Kiernikowski, Ks. Bp Marek Mendyk, przełożeni i klerycy Seminarium Duchownego, przedstawiciele władz lokalnych i służb mundurowych, a także wierni, którzy przyjechali wraz ze swoimi duszpasterzami, aby świętować ich dzień.

Podczas uroczystej Mszy św. Biskup Legnicki ustanowiłkapitułę św. Jadwigi Śląskiej. Tym samym bazylikę Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jadwigi podniósł do rangi kolegiaty. Ponadto Ksiądz Biskup nadał godność kanonika księżom, którzy w szczególny sposób troszczą się o sprawy duszpasterskie w diecezji. Decyzją Biskupa Legnickiego godność kanonika RM otrzymał też Proboszcz naszej parafii Ks. Piotr Smoliński. Jest to godność honorowa, oznaczająca przywilej noszenia rokiety (rodzaj komży o wąskich rękawach podbitej fioletową tkaniną) i mantoletu (sięgającej do kolan peleryny bez rękawów).

Czytaj więcej: Nominacja kanonicka Proboszcza

Odpust parafialny z Łaskawą Panią, szkaplerzem, różańcem i bierzmowaniem

7 październik jest dniem odpustu w parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze. Proboszcz  ks. Piotr Smoliński –zgodnie z kilkuletnią już tradycją- zorganizował trzydniowe obchody święta Patronki parafii. Od piątku 6 X –przez trzy dni parafia gościła kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa. Był to czas osobistej i wspólnotowej modlitwy przed wizerunkiem Łaskawej Pani. Również w piątek - po wieczornej Eucharystii ks. Paweł Adres uroczyście nałożył kilkudziesięciu osobom szkaplerz Maryi. To kolejne działanie duszpasterskie ks. proboszcza zostało z radością przyjęte przez tak dużą liczbę parafian; wśród nich byli rodzice z dziećmi po I Komunii św., młodzież i starsi.

Czytaj więcej: Odpust parafialny z Łaskawą Panią, szkaplerzem, różańcem i bierzmowaniem

Różaniec do granic

„Odmawiajcie codziennie różaniec,

 aby wyprosić pokój dla świata”

(Słowa Matki Bożej w Fatimie 13 maja 1917 roku).

Modlitwa różańcowa na granicach Polski, która odbyła się 7 października 2017 roku, to odpowiedź na wezwanie Matki Bożej do odmawiania różańca wyrażone 140 lat temu w Gietrzwałdzie i 100 lat temu w Fatimie.

W pierwszą sobotę miesiąca - 7 X – w Święto Matki Bożej Różańcowej tysiące osób stanęło wzdłuż polskich granic z różańcami w rękach, modląc się o łaskę wiary i jedności dla ojczyzny i o pokój na świecie. Wyznaczono 320 kościołów stacyjnych, z których uczestnicy „Różańca do granic” przeszli do „stref modlitwy” na granicy państwa. Inicjatorami wydarzenia, które zaakceptowali polscy biskupi,  był Lech Dokowicz i Maciej Bodasiński – szefowie Fundacji „Solo Dios Basta”

Czytaj więcej: Różaniec do granic