Katecheza z relikwiami dla rodziców

W poniedziałek 23 października, po Mszy św. wieczornej, w kościele Matki Bożej Różańcowej miało miejsce spotkanie rodziców młodzieży przygotowującejsię do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Spotkanie miało charakter katechezy prowadzonej przez ks. Pawła Adresa, któremu proboszcz ks. kan. Piotr Smoliński powierzył sprawy przygotowania młodzieży do bierzmowania. Katecheza dla rodziców rozpoczęła się od przybliżenia niektórych faktów z życia bł. KarolinyKózkówny, której relikwie i obraz ks. Paweł przywiózł do naszej parafii. Prowadzący spotkanie wskazał na wzór jej życia, który współcześnie dla wielu młodych ludzi jest niemodny i nieatrakcyjny; w swoim postępowaniu kierowała się ona zasadą „Wolę bardziej umrzeć niż zgrzeszyć”. Przez wstawiennictwo patronki młodzieży –w modlitwie spontanicznej prowadzonej przez ks. Pawła -rodzice powierzyli Panu Bogu sprawy związane z życiem małżeńskim i rodzinnym, z wychowaniem dzieci i młodzieży oraz problemy osobiste. Zawierzenia swoich dzieci bł. Karolinie rodzice dokonali też bezpośrednio - poprzez ujęcie w dłonie i ucałowanie jej relikwii.

Czytaj więcej: Katecheza z relikwiami dla rodziców

Trzeba przypominać, aby pamiętać.

16 X - w 39.rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, przy obelisku upamiętniającym 25. rocznicę jego pontyfikatu zebrało się społeczeństwo Ziemi Kamiennogórskiej, aby oddać cześć Największemu z Polaków. Inicjatorem trwających już 14 lat dorocznych spotkań w tym miejscu jest honorowy obywatel Kamiennej Góry Roman Jakóbczyk. Obecnie ich organizacją -we współpracy z parafią Św. Ap. Piotra i Pawła- zajmuje się Urząd Miasta. Spotkaniu przewodniczyła przedstawicielka UM P. Majak i ks. Damian Ziembikiewicz. Obecni byli także proboszczowie ks. prał. Edward Bigos i ks. Piotr Smoliński oraz ks. kan. Bronisław Piśnicki i ks. Paweł Adres, który zajmował się oprawą muzyczną. W części artystycznej na scenie wystąpiły przedszkolaki z dziecięcej drużyny pożarniczej z Przedszkola nr 3, członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z parafii Św. Ap. Piotra i Pawła oraz uczniowie kamiennogórskich szkół. Wartę honorową przy obelisku pełnili mali strażacy, harcerze oraz uczniowie klas mundurowych z ZSZiO. 

Czytaj więcej: Trzeba przypominać, aby pamiętać.

Nominacja kanonicka Proboszcza

21 X 2017 roku w Legnickim Polu miała miejsce uroczystość zakończenia obchodów 25-lecia istnienia diecezji legnickiej oraz obchody Roku Jadwiżańskiego.Uczestniczył w niej Ks. Bp Zbigniew Kiernikowski, Ks. Bp Marek Mendyk, przełożeni i klerycy Seminarium Duchownego, przedstawiciele władz lokalnych i służb mundurowych, a także wierni, którzy przyjechali wraz ze swoimi duszpasterzami, aby świętować ich dzień.

Podczas uroczystej Mszy św. Biskup Legnicki ustanowiłkapitułę św. Jadwigi Śląskiej. Tym samym bazylikę Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jadwigi podniósł do rangi kolegiaty. Ponadto Ksiądz Biskup nadał godność kanonika księżom, którzy w szczególny sposób troszczą się o sprawy duszpasterskie w diecezji. Decyzją Biskupa Legnickiego godność kanonika RM otrzymał też Proboszcz naszej parafii Ks. Piotr Smoliński. Jest to godność honorowa, oznaczająca przywilej noszenia rokiety (rodzaj komży o wąskich rękawach podbitej fioletową tkaniną) i mantoletu (sięgającej do kolan peleryny bez rękawów).

Czytaj więcej: Nominacja kanonicka Proboszcza

Odpust parafialny z Łaskawą Panią, szkaplerzem, różańcem i bierzmowaniem

7 październik jest dniem odpustu w parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze. Proboszcz  ks. Piotr Smoliński –zgodnie z kilkuletnią już tradycją- zorganizował trzydniowe obchody święta Patronki parafii. Od piątku 6 X –przez trzy dni parafia gościła kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa. Był to czas osobistej i wspólnotowej modlitwy przed wizerunkiem Łaskawej Pani. Również w piątek - po wieczornej Eucharystii ks. Paweł Adres uroczyście nałożył kilkudziesięciu osobom szkaplerz Maryi. To kolejne działanie duszpasterskie ks. proboszcza zostało z radością przyjęte przez tak dużą liczbę parafian; wśród nich byli rodzice z dziećmi po I Komunii św., młodzież i starsi.

Czytaj więcej: Odpust parafialny z Łaskawą Panią, szkaplerzem, różańcem i bierzmowaniem

Różaniec do granic

„Odmawiajcie codziennie różaniec,

 aby wyprosić pokój dla świata”

(Słowa Matki Bożej w Fatimie 13 maja 1917 roku).

Modlitwa różańcowa na granicach Polski, która odbyła się 7 października 2017 roku, to odpowiedź na wezwanie Matki Bożej do odmawiania różańca wyrażone 140 lat temu w Gietrzwałdzie i 100 lat temu w Fatimie.

W pierwszą sobotę miesiąca - 7 X – w Święto Matki Bożej Różańcowej tysiące osób stanęło wzdłuż polskich granic z różańcami w rękach, modląc się o łaskę wiary i jedności dla ojczyzny i o pokój na świecie. Wyznaczono 320 kościołów stacyjnych, z których uczestnicy „Różańca do granic” przeszli do „stref modlitwy” na granicy państwa. Inicjatorami wydarzenia, które zaakceptowali polscy biskupi,  był Lech Dokowicz i Maciej Bodasiński – szefowie Fundacji „Solo Dios Basta”

Czytaj więcej: Różaniec do granic

Poznać wartość wspólnoty

W sobotę 30 września parafia p.w. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze zorganizowała wyjazd do największego w Polsce Rodzinnego Parku Rozrywki „Energylandia” w Zatorze. Wzięło w nim udział 101 osób –głównie dzieci i młodzież oraz kilku rodziców ze swoimi najmłodszymi pociechami. Sprawy organizacyjne i czuwanie nad całością proboszcz ks. Piotr Smoliński powierzył ks. Pawłowi Adresowi. W opiece nad tak liczną grupą pomagały katechetki i nauczycielki z kamiennogórskich szkół.
Celem wyjazdu była integracja dzieci, młodzieży i rodzin naszej parafii. Wyjazd wczesnym rankiem i wieczorny powrót dały możliwość zobaczenia wschodu i zachodu słońca a kilkugodzinna jazda autokarami pozwoliła docenić dobrodziejstwo autostrady oraz sprzyjała obserwowaniu przyrody w pięknych, jesiennych barwach. Natomiast całodniowy pobyt w parku rozrywki i korzystanie z jego licznych atrakcji był czasem relaksu i rozrywki przeżywanych w rodzinnej, szkolnej i parafialnej wspólnocie. W myśl powiedzenia „W zdrowym ciele zdrowy duch”, ks. Paweł zadbał też o wymiar duchowy wyjazdu, którego kulminacją była Msza św. jako dziękczynienie za dar życia, sprawowana w zabytkowym XIV-wiecznym kościele w Zatorze. W oprawę liturgii zaangażowała się nasza parafialna służba ołtarza –najmłodsi i starsi ministranci, lektorzy i ceremoniarze.

Czytaj więcej: Poznać wartość wspólnoty

Pielgrzymka do Fatimy

W dniach 2-8 maja 2017 roku ks. Piotr Smoliński we współpracy z Biurem Podróży „Sun Travel” w Legnicy zorganizował pielgrzymkę do Portugalii i Hiszpanii. Wzięło w niej udział 48 osób z parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej z Kamiennej Góry oraz Jeleniej Góry, Wilkowa, Boguszowa, a nawet z Berlina i Londynu. Najważniejszym celem pielgrzymki była Fatima. Pielgrzymi nawiedzili tu kaplicę zbudowaną w miejscu objawień Matki Bożej trojgu pastuszkom (przekazując im tzw. Orędzie fatimskie) oraz bazylikę Matki Boskiej Różańcowej z grobami błogosławionych Franciszka i Hiacynty oraz św. Łucji. Byli też w miejscu objawień Anioła Portugalii w wiosce Valinhos oraz w Aljustrel, gdzie zobaczyli domy rodzinne pastuszków. Uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, która prowadzi wśród gajów oliwnych i eukaliptusowych do Cova da Iria; drogę tą pokonywały dzieci idąc na pastwisko, które należało do rodziców Łucji. Dopełnieniem pobytu w Fatimie był udział w wieczornych międzynarodowych procesjach ze świecami.

Czytaj więcej: Pielgrzymka do Fatimy

Ustanowienie ceremoniarzy

28 kwietnia w legnickiej katedrze Ks. biskup Zbigniew Kiernikowski pobłogosławił 84 członków służby liturgicznej do pełnienia funkcji ceremoniarza. Wśród nich byli przedstawiciele naszej parafii - Eryk Pałus, Robert Majerski i Michał Gwiżdż, którzy udali się do Legnicy z proboszczem Ks. Piotrem Smolińskim.
Ceremoniarz to najbardziej zaszczytna i najważniejsza posługa w formacji ministranckiej. Może nim zostać osoba, która dobrze zna liturgię i ukończyła kurs ceremoniarza, organizowany w Legnicy przez duszpasterstwo służby liturgicznej. Podczas kolejnych spotkań kandydaci na ceremoniarza słuchali wykładów nt. liturgii, poznawali znaczenie wypełniania funkcji ceremoniarza w zgromadzeniu liturgicznym a także zagadnienia dot. postaw i gestów w liturgii oraz w przestrzeni liturgicznej. Podczas ćwiczeń prowadzonych pod okiem diakonów poznali znaczenie i praktyczne zastosowanie takich elementów jak szaty i paramenty liturgiczne.

Czytaj więcej: Ustanowienie ceremoniarzy

VII Tydzień Wychowania

Wychowywać i dać się wychować.
Wyrazem troski o dobro dzieci i młodzieży w parafii Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze jest m.in. włączanie się w obchodzony we wrześniu Tydzień Wychowania. Podobnie jak w latach ubiegłych - z inicjatywy proboszcza ks. Piotra Smolińskiego- w dniach poprzedzających wspomnienie św. Stanisława Kostki - patrona młodzieży (15-17 IX) miało miejsce triduum „Wychowywać i dać się wychować”. Za jego przeprowadzenie odpowiadał ks. Paweł Adres, który podjął różne działania o charakterze duszpasterskim i wychowawczym. Wzięła w nich udział przede wszystkim młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania. „Człowiek niewychowany jest biedny duchowo, który w życiu się gubi. Wraz z rozwojem fizycznym powinien iść też rozwój duchowy”- powiedział m.in. ks. Paweł na rozpoczęcie triduum.

Czytaj więcej: VII Tydzień Wychowania

Parafialne dziękczynienie

Ks. Piotr Smoliński - proboszcz parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze, wraz z Radą Parafialną, zorganizował „Święto dziękczynienia” Panu Bogu i ludziom za wszelkie dobro, które dokonuje się w tej wspólnocie życia i wiary. Tylko On wie, ile Dobra, Nadziei i Radości pozostaje w sercach ludzi dzięki duszpasterskiej posłudze ks. Piotra Smolińskiego i ks. Pawła Adresa. Wymiar duchowy i sprawy Boże - z pozoru niewidoczne dla oczu - w końcowym efekcie przekładają się na relacje interpersonalne w środowisku i zaangażowanie ludzi w sprawy Kościoła lokalnego. Widocznym tego efektem są m.in. prace remontowe prowadzone w parafii – szczególnie bardzo kosztowna wymiana wszystkich okien w naszej zabytkowej świątyni. Było to możliwe nie tylko dzięki ofiarności parafian ale także dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Sejmiku i Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz Rady Miasta Kamienna Góra.

Czytaj więcej: Parafialne dziękczynienie