Życzenia

życzenia 

„Oto, co Pan obwieszcza wszystkim krańcom ziemi:

Mówcie do Córy Syjońskiej: Oto twój Zbawca przychodzi.

Oto Jego nagroda z Nim idzie i zapłata Jego przed Nim”.

                                                                       Iz 62,11

   

 W ten wyjątkowy czas objawienia światu Miłości,

składam z serca płynące życzenia,

by Chrystus pomnażał szczęście płynące ze stawania się darem.

 Ks. Piotr Smoliński

Jasełka

Przed świętami Narodzenia Pańskiego we wszystkich placówkach oświatowych naszego miasta zostały przedstawione jasełka lub programy słowno-muzyczne nawiązujące w swej treści do świąt.
21 grudnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących odbyło się przedstawienie jasełkowe, które wraz ze swoimi uczniami przygotował ks. Paweł Adres. Było to piękne widowisko o głębokich treściach, pobudzające do zadumy i refleksji, prawdziwe w swej wymowie, oparte o Słowo Boże... Cisza na widowni mówiła sama za siebie...Odpowiednio przygotowana młodzież wiedziała co i jakie treści przedstawia i zupełnie naturalnie wcieliła się w swoje role. Natomiast ks. Paweł akompaniował młodzieży śpiewającej kolędy i czuwał nad całością widowiska, które było „dograne” w każdym detalu – od scenografii począwszy.

Czytaj więcej: Jasełka

Jubileusz 18-lecia Bractwa św. Józefa w naszej parafii

17 grudnia 2017 roku Bractwo św. Józefa z naszej parafii obchodziło jubileusz 18-lecia swego powstania. Z tej okazji dziękczynną Mszę św. odprawił proboszcz ks. kan. Piotr Smoliński.Po Eucharystii odbyła się agapa, w której –oprócz członków Bractwa św. Józefa- wzięli też udział nasi duszpasterze –ks. Piotr i ks. Paweł.
Z prowadzonej kroniki Bractwa Św. Józefa dowiadujemy się, że 19 grudnia 1999 roku ks. Infułat Władysław Bochnak dokonał w parafii Matki Bożej Różańcowej uroczystego przyjęcia do Stowarzyszenia Bractwa 48 członków z Kamiennej Góry i 20 z Przedwojowa. W ciągu 18 lat istnienia członkowie Bractwa systematycznie spotykają się w każdą 2-gą niedzielę miesiąca; spotkania te - o charakterze modlitewnym i organizacyjnym - prowadzi zazwyczaj Ks. Proboszcz a pod nieobecność kapłana – obowiązek ten przejmuje przewodniczący Bractwa lub jego zastępca.

Czytaj więcej: Jubileusz 18-lecia Bractwa św. Józefa w naszej parafii

Roraty

W okresie Adwentu w naszym kościele o godz. 7:00 sprawowana jest roratnia Msza św.; udział w niej może być wspaniałym ukłonem w stronę Matki Bożej, która jest wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Symbolem Maryi jest umieszczona na wieńcu adwentowym, dodatkowa -piąta- świeca zwana „roratką”.

Patronem tegorocznego adwentu jest Strażnik Skarbów - św. Józef. Codziennie uczestnicy rorat mają możliwość bliższego poznania Opiekuna Syna Bożego, który znał swoje miejsce: żył „na marginesie” –obok Matki Bożej – a mimo to, w centrum historii zbawienia. Był czujny, słuchał i właściwie realizował, wypełniał wolę Pana Boga. Rozpoznał miejsce posłusznego sługi  (które jest właściwą relacją z Bogiem)- i to przekazał Jezusowi.

Czytaj więcej: Roraty

Adwentowe rekolekcje

W dniach 10-13 grudnia w naszej parafii odbyły się rekolekcje adwentowe. Głosił je ks. Aleksander Biszko z Ukrainy. Oprócz nauk rekolekcyjnych w kościele parafialnym, ks. Aleksander codziennie jeździł z posługą Słowa także do Przedwojowa. Tematyka kazań dotyczyła najważniejszych spraw życia duchowego, którymi jest Msza święta, modlitwa i życie sakramentalne – Eucharystia i pokuta. Wszystko to bierze początek i zmierza do Bożej Miłości, która jest bezwarunkowa i nieodwołalna – o czym rekolekcjonista przypomniał w ostatnim dniu ćwiczeń duchowych. W czasie kazań ks. Aleksander przywoływał przykłady ze swojej pracy duszpasterskiej wśród ludności polskiego pochodzenia w Szczercu koło Lwowa. W dwóch parafiach, gdzie ks. Aleksander jest proboszczem, łącznie jest 229 wiernych. Siła Kościoła nie leży tam jednak w ilości ale w „jakości”, ponieważ wszyscy parafianie uczęszczają na Eucharystię i korzystają z sakramentów św. – do czego rekolekcjonista zachęcał też naszych parafian.

Czytaj więcej: Adwentowe rekolekcje

Tak. Pomagam!

Z inicjatywy proboszcza ks. kan. Piotra Smolińskiego, nasza parafia po raz kolejny włączyła się w XIII Ogólnopolską akcję Caritas "Tak. Pomagam!". Zbiórkę żywności w sklepie „Biedronka” przy ul. Waryńskiego w dniach 8 i 9 grudnia przeprowadzili wolontariusze – gimnazjaliści z ZS, ZSO i SGEE oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Ptaszkowie. Wraz z nimi dyżury w sklepie pełnili katecheci i nauczyciele. Podobnie jak w latach poprzednich, w organizację akcji zaangażował się ks. Paweł Adres, który nie tylko zachęcał młodzież do włączenia się w to dzieło chrześcijańskiego miłosierdzia, ale też osobiście kilkakrotnie przyjeżdżał do sklepu, aby zatroszczyć się o wolontariuszy i odwozić do magazynu dary. W najbliższych dniach dary zostaną przekazane rodzinom potrzebującym materialnego wsparcia. Wszystkim zaangażowanym w akcję ks. Proboszcz składa serdeczne Bóg zapłać!

Czytaj więcej: Tak. Pomagam!

Jubileusz 25-lecia AM w Kamiennej Górze

W grudniu 2017 roku Apostolstwo Modlitwy w naszej parafii obchodziło swój jubileusz 25-lecia istnienia i żywej działalności. Z tej okazji 6 grudnia ks. Paweł Adres sprawował dziękczynną Mszę św. w intencji wszystkich członków (żywych i zmarłych) należących do AM. Myślą serdeczną i westchnieniem do Pana objęliśmy też założycielkę AM w naszej parafii – Helenę Lis, Ojców Jezuitów z Krajowego Sekretariatuoraz kapłanów, którzy byli opiekunami naszej wspólnoty. Z łezką w oku wspominamy dzień 8 grudnia 1992 roku, kiedy pierwsza grupaw naszej parafii wstąpiła uroczyście do AM. Aktu przyjęcia nas do AM dokonałks. Janusz Wierzbicki a zdjęcia z tego wydarzenia znajdują się w kronice AM oraz w naszych domowych albumach.

Czytaj więcej: Jubileusz 25-lecia AM w Kamiennej Górze

Zamiast komercji - Święty Mikołaj w kościele i w domu

W tym roku do naszego kościoła św. Mikołaj znowu przyszedłnieco wcześniej niż wypada jego liturgiczne wspomnienie. Już w niedzielę 3 grudnia na Mszy św. z udziałem dzieci Proboszcz ks. kan. Piotr Smoliński poinformowałje, że do kościoła przyjdzie św. Mikołaj. Po Eucharystii dzieci wraz z rodzicami udały się do kaplicy NSPJ, gdzie czekał  najbardziej znany przez nie święty w towarzystwie swojego pomocnika Gwiazdki. Z myślą o najmłodszych parafianachprzygotowano 300 paczek. Dzięki życzliwości ks. Proboszcza oraz hojności wielu ofiarodawców, którzy złożyli dar serca do puszek, wszystkie przybyłe do kościoła dzieci uradowały się otrzymanymi słodyczami. Ponadto-podobnie jak w latach poprzednich – na zaproszenie rodziców, św. Mikołaj odwiedził też dzieci w ichdomach. Asystent św. Mikołaja – ks. Paweł Adres –pomógł w ten sposób rodzicom w ewangelizacji dzieci. W publicznej przestrzeni mają one raczej rzadką okazję spotkać się z  prawdziwym św. Mikołajem, który był biskupema nie skrzatem czy krasnalem. W przeładowanych towarem sklepach chrześcijańskiej Polski coraz trudniej znaleźć „gadżety” wyrażające chrześcijański wymiar świąt- od św. Mikołaja począwszy.

Czytaj więcej: Zamiast komercji - Święty Mikołaj w kościele i w domu