Jubileusz 18-lecia Bractwa św. Józefa w naszej parafii

17 grudnia 2017 roku Bractwo św. Józefa z naszej parafii obchodziło jubileusz 18-lecia swego powstania. Z tej okazji dziękczynną Mszę św. odprawił proboszcz ks. kan. Piotr Smoliński.Po Eucharystii odbyła się agapa, w której –oprócz członków Bractwa św. Józefa- wzięli też udział nasi duszpasterze –ks. Piotr i ks. Paweł.
Z prowadzonej kroniki Bractwa Św. Józefa dowiadujemy się, że 19 grudnia 1999 roku ks. Infułat Władysław Bochnak dokonał w parafii Matki Bożej Różańcowej uroczystego przyjęcia do Stowarzyszenia Bractwa 48 członków z Kamiennej Góry i 20 z Przedwojowa. W ciągu 18 lat istnienia członkowie Bractwa systematycznie spotykają się w każdą 2-gą niedzielę miesiąca; spotkania te - o charakterze modlitewnym i organizacyjnym - prowadzi zazwyczaj Ks. Proboszcz a pod nieobecność kapłana – obowiązek ten przejmuje przewodniczący Bractwa lub jego zastępca.

Czytaj więcej: Jubileusz 18-lecia Bractwa św. Józefa w naszej parafii

Roraty

W okresie Adwentu w naszym kościele o godz. 7:00 sprawowana jest roratnia Msza św.; udział w niej może być wspaniałym ukłonem w stronę Matki Bożej, która jest wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Symbolem Maryi jest umieszczona na wieńcu adwentowym, dodatkowa -piąta- świeca zwana „roratką”.

Patronem tegorocznego adwentu jest Strażnik Skarbów - św. Józef. Codziennie uczestnicy rorat mają możliwość bliższego poznania Opiekuna Syna Bożego, który znał swoje miejsce: żył „na marginesie” –obok Matki Bożej – a mimo to, w centrum historii zbawienia. Był czujny, słuchał i właściwie realizował, wypełniał wolę Pana Boga. Rozpoznał miejsce posłusznego sługi  (które jest właściwą relacją z Bogiem)- i to przekazał Jezusowi.

Czytaj więcej: Roraty

Adwentowe rekolekcje

W dniach 10-13 grudnia w naszej parafii odbyły się rekolekcje adwentowe. Głosił je ks. Aleksander Biszko z Ukrainy. Oprócz nauk rekolekcyjnych w kościele parafialnym, ks. Aleksander codziennie jeździł z posługą Słowa także do Przedwojowa. Tematyka kazań dotyczyła najważniejszych spraw życia duchowego, którymi jest Msza święta, modlitwa i życie sakramentalne – Eucharystia i pokuta. Wszystko to bierze początek i zmierza do Bożej Miłości, która jest bezwarunkowa i nieodwołalna – o czym rekolekcjonista przypomniał w ostatnim dniu ćwiczeń duchowych. W czasie kazań ks. Aleksander przywoływał przykłady ze swojej pracy duszpasterskiej wśród ludności polskiego pochodzenia w Szczercu koło Lwowa. W dwóch parafiach, gdzie ks. Aleksander jest proboszczem, łącznie jest 229 wiernych. Siła Kościoła nie leży tam jednak w ilości ale w „jakości”, ponieważ wszyscy parafianie uczęszczają na Eucharystię i korzystają z sakramentów św. – do czego rekolekcjonista zachęcał też naszych parafian.

Czytaj więcej: Adwentowe rekolekcje

Tak. Pomagam!

Z inicjatywy proboszcza ks. kan. Piotra Smolińskiego, nasza parafia po raz kolejny włączyła się w XIII Ogólnopolską akcję Caritas "Tak. Pomagam!". Zbiórkę żywności w sklepie „Biedronka” przy ul. Waryńskiego w dniach 8 i 9 grudnia przeprowadzili wolontariusze – gimnazjaliści z ZS, ZSO i SGEE oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Ptaszkowie. Wraz z nimi dyżury w sklepie pełnili katecheci i nauczyciele. Podobnie jak w latach poprzednich, w organizację akcji zaangażował się ks. Paweł Adres, który nie tylko zachęcał młodzież do włączenia się w to dzieło chrześcijańskiego miłosierdzia, ale też osobiście kilkakrotnie przyjeżdżał do sklepu, aby zatroszczyć się o wolontariuszy i odwozić do magazynu dary. W najbliższych dniach dary zostaną przekazane rodzinom potrzebującym materialnego wsparcia. Wszystkim zaangażowanym w akcję ks. Proboszcz składa serdeczne Bóg zapłać!

Czytaj więcej: Tak. Pomagam!

Jubileusz 25-lecia AM w Kamiennej Górze

W grudniu 2017 roku Apostolstwo Modlitwy w naszej parafii obchodziło swój jubileusz 25-lecia istnienia i żywej działalności. Z tej okazji 6 grudnia ks. Paweł Adres sprawował dziękczynną Mszę św. w intencji wszystkich członków (żywych i zmarłych) należących do AM. Myślą serdeczną i westchnieniem do Pana objęliśmy też założycielkę AM w naszej parafii – Helenę Lis, Ojców Jezuitów z Krajowego Sekretariatuoraz kapłanów, którzy byli opiekunami naszej wspólnoty. Z łezką w oku wspominamy dzień 8 grudnia 1992 roku, kiedy pierwsza grupaw naszej parafii wstąpiła uroczyście do AM. Aktu przyjęcia nas do AM dokonałks. Janusz Wierzbicki a zdjęcia z tego wydarzenia znajdują się w kronice AM oraz w naszych domowych albumach.

Czytaj więcej: Jubileusz 25-lecia AM w Kamiennej Górze

Zamiast komercji - Święty Mikołaj w kościele i w domu

W tym roku do naszego kościoła św. Mikołaj znowu przyszedłnieco wcześniej niż wypada jego liturgiczne wspomnienie. Już w niedzielę 3 grudnia na Mszy św. z udziałem dzieci Proboszcz ks. kan. Piotr Smoliński poinformowałje, że do kościoła przyjdzie św. Mikołaj. Po Eucharystii dzieci wraz z rodzicami udały się do kaplicy NSPJ, gdzie czekał  najbardziej znany przez nie święty w towarzystwie swojego pomocnika Gwiazdki. Z myślą o najmłodszych parafianachprzygotowano 300 paczek. Dzięki życzliwości ks. Proboszcza oraz hojności wielu ofiarodawców, którzy złożyli dar serca do puszek, wszystkie przybyłe do kościoła dzieci uradowały się otrzymanymi słodyczami. Ponadto-podobnie jak w latach poprzednich – na zaproszenie rodziców, św. Mikołaj odwiedził też dzieci w ichdomach. Asystent św. Mikołaja – ks. Paweł Adres –pomógł w ten sposób rodzicom w ewangelizacji dzieci. W publicznej przestrzeni mają one raczej rzadką okazję spotkać się z  prawdziwym św. Mikołajem, który był biskupema nie skrzatem czy krasnalem. W przeładowanych towarem sklepach chrześcijańskiej Polski coraz trudniej znaleźć „gadżety” wyrażające chrześcijański wymiar świąt- od św. Mikołaja począwszy.

Czytaj więcej: Zamiast komercji - Święty Mikołaj w kościele i w domu

Pielgrzymka do Torunia z bł. ks. Jerzym Popiełuszką

2 grudnia b.r. parafia Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze zorganizowała pielgrzymkę do Torunia. Celem wyjazdu był udział w uroczystościach związanych z 26. rocznicą powstania Radia Maryja i zobaczenie dzieł z nim związanych, powstałych w Toruniu oraz nawiedzenie miejsca uprowadzenia ks. Jerzego Popiełuszki w lesie w Górsku. Przewodnikiem 55-osobowej grupy pielgrzymów był ks. Paweł Adres, który przygotował program i zajął się wszystkimi sprawami logistycznymi. Oprócz parafian uczestnikami wyjazdu byli pielgrzymi ze Świerzawy, Grodźca, Legnicy, Marciszowa, Sędzisławia, Ciechanowic, Chełmska Śląskiego oraz z Krzeszowa – z ks. prał. Marianem Kopko na czele.

Czytaj więcej: Pielgrzymka do Torunia z bł. ks. Jerzym Popiełuszką

Matura czy inicjacja chrześcijańska?

W dniach 23-26 listopada na Jasnej Górze miał miejsce IV Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacjipod hasłem:Bierzmowanie – Matura czy inicjacja chrześcijańska. Gospodarzem spotkania był abp Grzegorz Ryś – przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji. Obecnych było kilku biskupów -z abp Wojciechem Polakiem, Prymasem Polski na czele. Wśród prelegentów był też abp RinoFisichella - Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji oraz bp Marek Medyk, który w KEP przewodniczy Komisji Wychowania Katolickiego i jest członkiem Komisji Duszpasterstwa i Rady Duszpasterstwa ds. Młodzieży.
W spotkaniu wzięło udział ponad 600 osób z kraju i zza granicy: księża, katecheci, wychowawcy, liderzy grup ewangelizacyjnych i świeccy animatorzy włączający się w parafiach w proces przygotowania młodzieży do życia darami Ducha Świętego. Z naszej parafii w Kongresie uczestniczył Ks. Paweł Adres oraz zaangażowani do prowadzenia niedzielnych spotkań formacyjnych dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania – Brygida Gucwa i Andrzej Gołdyn.

Czytaj więcej: Matura czy inicjacja chrześcijańska?