Adwentowe rekolekcje

W dniach 10-13 grudnia w naszej parafii odbyły się rekolekcje adwentowe. Głosił je ks. Aleksander Biszko z Ukrainy. Oprócz nauk rekolekcyjnych w kościele parafialnym, ks. Aleksander codziennie jeździł z posługą Słowa także do Przedwojowa. Tematyka kazań dotyczyła najważniejszych spraw życia duchowego, którymi jest Msza święta, modlitwa i życie sakramentalne – Eucharystia i pokuta. Wszystko to bierze początek i zmierza do Bożej Miłości, która jest bezwarunkowa i nieodwołalna – o czym rekolekcjonista przypomniał w ostatnim dniu ćwiczeń duchowych. W czasie kazań ks. Aleksander przywoływał przykłady ze swojej pracy duszpasterskiej wśród ludności polskiego pochodzenia w Szczercu koło Lwowa. W dwóch parafiach, gdzie ks. Aleksander jest proboszczem, łącznie jest 229 wiernych. Siła Kościoła nie leży tam jednak w ilości ale w „jakości”, ponieważ wszyscy parafianie uczęszczają na Eucharystię i korzystają z sakramentów św. – do czego rekolekcjonista zachęcał też naszych parafian.

20171213 182607

W poniedziałek 11 grudnia w sali witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbyło się spotkanie ks. Aleksandra ze słuchaczami i sympatykami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który współpracuje z ukraińskim Szczercem. W spotkaniu uczestniczył też proboszcz ks. kan. Piotr Smoliński. Ks. Aleksander krótko opowiedział o opiece nad starszymi ludźmi na Ukrainie. Ich sytuacja jest bardzo trudna, przeciętna emerytura to 160-170 zł. Dodatkową pomoc udzielają sąsiedzi i organizacje pozarządowe. Miejscowe Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej prowadzi wieczorową szkołę, w której uczy m.in. języka polskiego.
Dzięki wsparciu sponsorów, Uniwersytet Trzeciego Wieku, przygotował paczki dla polskich mieszkańców Szczerca. Natomiast uczestnicy rekolekcji złożyli ofiary, które ks. Aleksander zamierza wykorzystać na prace remontowe miejscowego kościoła.