Dziękczynienie za dar życia i posługi duszpasterskiej

Ks. Biskup Zbigniew Kiernikowski odwołał Ks. Pawła Adresa z funkcji wikariusza naszej parafii i z dniem 25 czerwca skierował do pracy w parafii pw. św. Jacka w Legnicy. Jako wyraz wdzięczności Panu Bogu za dar obecności i pracy Ks. Pawła w Kamiennej Górze, w ostatnim tygodniu roku szkolnego były sprawowane Msze św., które w intencjach serca Księdza wikariusza ofiarowały grupy modlitewne, katecheci i nauczyciele.

Oficjalne podziękowanie Ks. Pawłowi miało miejsce na zakończeniewieczornej Mszy św. w niedzielę 24 czerwca. Nawiązując do uroczystości narodzenia św. Jana Chrzciciela, Ks. Paweł powiedział, że liturgia dnia pobudza nas do wdzięczności za dar życia oraz powołania w różnych jego formach. Pan Bóg zna nas zanim poczęliśmy się w łonie matki i przeznacza każdego do różnych zadań, które powinniśmy we współpracy z Nim odkrywać i realizować; takim nowym zadaniem jest m.in. praca w nowej parafii.

Proboszcz Ks. kan. Piotr Smoliński podziękował swojemu współpracownikowi za trzyletnią posługę duszpasterską. Słowa wdzięczności skierowali też przedstawiciele różnych grup parafialnych- służba liturgiczna, dzieci ze scholki, młodzież przygotowująca się do przyjęcia sakramentu bierzmowania i młodzież z „Parkówki”, przedstawiciele wspólnot modlitewnych, nadzwyczajni szafarze Eucharystii, Rada Parafialna i in.

Wyrazem wdzięczności pozostanie pamięć w modlitwie - o której wielu Ks. Pawła zapewniało.

Dopełnieniem dziękczynienia była agapa w salce parafialnej.