Wdzięczny Bogu za 25 lat kapłańskiej posługi

22 maja minęło 25 lat służby Panu Bogu i ludziom w kapłaństwie Chrystusowym ks. kan. Piotra Smolińskiego. Z tej okazji Mama i Siostra ks. Jubilata oraz Rada Parafialna zamówiła Mszę św. w intencji ks. Proboszcza. Pomimo tego, że rocznica wypadła w ciągu tygodnia –we wtorek- w Eucharystii uczestniczyło liczne grono parafian, modląc się za ojca swojej parafii. Obecny był też ks. Paweł Adres i ks. Franciszek Jaworski.

Podczas kazania Jubilat złożył świadectwo swojego powołania do kapłaństwa, zaznaczając nieocenioną rolę rodziców w pielęgnowaniu ziarna zasianego przez Pana Boga w jego sercu już w dzieciństwie. Ks. Proboszcz wspomniał także studia teologiczne w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 1993 roku w nowo powstałej diecezji w Legnicy z rąk Ks. Biskupa Tadeusza Rybaka. Pracował jako wikariusz w Wałbrzychu (parafia p.w. św. Jerzego), w Polkowicach (parafia p.w. św. Michała Archanioła), w Jeleniej Górze (parafia p.w. św. Wojciecha) i w Legnicy (parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego). Następnie był Proboszczem parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Świerzawie i dziekanem dekanatu Świerzawa. W maju 2015 roku został ustanowiony Proboszczem parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze.

Na zakończenie Eucharystii przewodniczący Rady Parafialnej – w imieniu wszystkich grup i wspólnot istniejących w parafii - złożył Księdzu Jubilatowi życzenia. Do życzeń tych dodatkowo dołączyły dzieci i młodzież, katecheci, wspólnota Uniwersytetu III Wieku z Apolonią Lulek na czele, przedstawiciele Przedwojowa oraz Burmistrz Miasta Krzysztof Świątek, marszałek województwa dolnośląskiego Iwona Krawczyk i dyrektor Zespołu Szkół Dariusz Kurowski.

Rada Parafialna wręczyła też kwiaty Czcigodnej Mamie ks. Proboszcza – Pani Eleonorze, dziękując za wychowanie syna i towarzyszenie mu na drodze kapłańskiej służby.

Ks. Proboszcz przygotował dla wszystkich parafian obrazki upamiętniające jubileusz 25-lecia kapłaństwa, które były wręczane uczestnikom Eucharystii zarówno w niedzielę jak i podczas Mszy św. rocznicowej. Zawierają one m.in. napis: „Wdzięczny Bogu za 25 lat kapłańskiej posługi za serca błogosławię – Ks. Piotr Smoliński”.