Środa Popielcowa. U progu czasu przygotowania paschalnego.

Rozpoczynamy czas przygotowania paschalnego, tradycyjnie nazywany Wielkim Postem, który jest okresem wyjątkowej łaski dla całego Kościoła i dla każdej osoby ludzkiej. Bóg zawsze działa dla zbawienia ludzi, teraz jednak hojniej udziela łaski swojemu ludowi. Oto czterdzieści dni przed nami. Czterdzieści dni, których nie można przeoczyć. Nie wolno nam stracić choćby jednego z tych dni. Przemiany wewnętrznej w nas dokonuje Duch Święty. On też daje moc do konkretnego czynu. (…)

Oto Wielki Post. 40 dni, aby skończyć z zamykaniem się w sobie, z egoizmem, z odwracaniem się od Boga. 40 dni, aby odnaleźć naszą tożsamość dzieci Ojca i braci innych ludzi.
Oto Wielki Post. 40 dni, aby odpowiedzieć na wezwanie Chrystusa i zaangażować się, jak On, w dzieło zbawienia świata. CZAS PRZYGOTOWANIA PASCHALNEGO, to czas pokuty i nawrócenia. Nawrócenie to powrót człowieka na drogę Bożą, powrót do źródła dobra i prawdy, jakie pulsują w głębi ludzkiego sumienia.
Czas Wielkiego Postu-czas łaski, zbawienia wykorzystać trzeba jak najskuteczniej. Po prostu trzeba się nawrócić, bo pierwsze wezwanie Pana Jezusa brzmi zawsze: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Popielec,
Na głowach proch,
A w sercu zapał,
Aby być lepszym,
Aby być bliżej Ciebie.
„Stwórz, o Panie, we mnie serce czyste”,
Tak czyste, abyś mógł się w nim przejrzeć,
A obraz Twój nie był zamazany.

„Odnów we mnie moc ducha”,
Twego Ducha tchnij we mnie,
Aby trud bycia lepszym, który na nowo podejmuję,
Miał w Tobie oparcie i sens.

Oto staję, Panie w ukryciu,
W izdebce serca mego.
Tylko Tobie widoczny,
Tylko Tobie znany
Składam na Twym ołtarzu
Ofiarę postu, jałmużny i modlitwy.

Oto, Panie, rozdzieram me serce,
By mogło pomieścić
Ogrom Twej miłości.
Przyjmij ten nadchodzący czas
-owo czterdzieści dni na pustyni
Jako pieśń uwielbienia i wdzięczności
Za Twą łaskawość i miłosierdzie.

Niech każde wyrzeczenie
I każde słowo modlitwy
Oddają chwałę Tobie,
Panie nieskory do gniewu.

Tobie cześć,
Który w czasie pomyślnym nas wysłuchujesz.
Tobie chwała,
Który przychodzisz z pomocą w dniu zbawienia.

Spójrz, Panie:
Oto na głowach naszych popiół,
Oto w sercach naszych zapał,
Oto teraz czas upragniony,
Oto teraz dzień zbawienia.

 (Źródło: „Weź Księgę Pisma Świętego…” – Ryszard Kempiak SDB)