Błogosławić Boga i rodzinę

Ostatni dzień 2017 roku był w Kościele Świętem Świętej Rodziny. Liturgia Słowa z tego dnia pokazuje, jak ważna jest wiara i zaufanie Bogu oraz nadzieja -czasami nawet wbrew nadziei- zwłaszcza, gdy jesteśmy bezradni wobec problemów codzienności. Przykład Świętej Rodziny z Nazaretu pokazuje, że w oczach Boga cennejest też wypełnianie Bożego Prawa. Oczekujący w świątyni na Zbawiciela Symeon błogosławił Boga i błogosławił też Świętą Rodzinę. Zgodnie ze zwyczajem w Kościele, również w świątyniach naszej parafii – w Kamiennej Górze i w Przedwojowie – miało miejsce w tym dniu odnowienie przyrzeczeń sakramentu małżeństwa. Proboszcz ks. kan. Piotr Smoliński zachęcił, aby przyrzeczenia małżeńskie odnowili także małżonkowie, których współmałżonków z różnych powodów nie ma w kościele. Natomiast ks. Paweł Adres po Eucharystii indywidualnie błogosławiłmałżonków i rodziców z dziećmi oraz poprosił przyjmujących z jego rąk Boże błogosławieństwo o pobłogosławienie też jego osoby. Ponadto zachęcił rodziców do praktykowania w domu choćby krótkiej, wspólnej modlitwy z dziećmi- co ma niebagatelną rolę w tworzeniu i podtrzymywaniu relacji zarówno z Panem Bogiem jak i z poszczególnymi członkami rodziny.

Brygida Gucwa