Życzenia

życzenia 

„Oto, co Pan obwieszcza wszystkim krańcom ziemi:

Mówcie do Córy Syjońskiej: Oto twój Zbawca przychodzi.

Oto Jego nagroda z Nim idzie i zapłata Jego przed Nim”.

                                                                       Iz 62,11

   

 W ten wyjątkowy czas objawienia światu Miłości,

składam z serca płynące życzenia,

by Chrystus pomnażał szczęście płynące ze stawania się darem.

 Ks. Piotr Smoliński