Jubileusz 18-lecia Bractwa św. Józefa w naszej parafii

17 grudnia 2017 roku Bractwo św. Józefa z naszej parafii obchodziło jubileusz 18-lecia swego powstania. Z tej okazji dziękczynną Mszę św. odprawił proboszcz ks. kan. Piotr Smoliński.Po Eucharystii odbyła się agapa, w której –oprócz członków Bractwa św. Józefa- wzięli też udział nasi duszpasterze –ks. Piotr i ks. Paweł.
Z prowadzonej kroniki Bractwa Św. Józefa dowiadujemy się, że 19 grudnia 1999 roku ks. Infułat Władysław Bochnak dokonał w parafii Matki Bożej Różańcowej uroczystego przyjęcia do Stowarzyszenia Bractwa 48 członków z Kamiennej Góry i 20 z Przedwojowa. W ciągu 18 lat istnienia członkowie Bractwa systematycznie spotykają się w każdą 2-gą niedzielę miesiąca; spotkania te - o charakterze modlitewnym i organizacyjnym - prowadzi zazwyczaj Ks. Proboszcz a pod nieobecność kapłana – obowiązek ten przejmuje przewodniczący Bractwa lub jego zastępca.

Członkowie Bractwa biorą czynny udział w ważnych uroczystościach parafialnych i diecezjalnych, na które zakładają swoje uroczyste stroje. Systematycznie składają ofiary na Msze św. i na świąteczne paczki żywnościowe dla najuboższych rodzin. Opiekują się też ludźmi chorymi i w podeszłym wieku. Ponadto pomagają przy drobnych pracach w kościele. Oprócz tego współorganizują pielgrzymki parafialne np. do Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Zakopanego, Niepokalanowa, Lichenia, Częstochowy. Z okazji 10-lecia istnienia Bractwa, we wrześniu 2009 r. odbyła się pielgrzymka do Kalisza, Lichenia, Torunia i Gniezna. Opiekunem duchowym pielgrzymów był pochodzący z naszej parafii franciszkanin – O. Mariusz Orczykowski. Natomiast z okazji 15-lecia –pod opieką proboszcza ks. kan. Ryszarda Dąbrowskiego- w sierpniu 2014 roku odbyła się pielgrzymka szlakiem sanktuariów mazurskich: Niepokalanów- Święta Lipka- Sokółka – Gietrzwałd- Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.
W 2010 roku ówczesny Rektor Bractwa św. Józefa w Diecezji Legnickiej, ks. Infułat Władysław Bochnak ufundował medaliony dla wspólnoty tego Bractwa z Kamiennej Góry i Przedwojowa. Zostały one poświęcone w święto św. Józefa Robotnika -1 maja 2010 r. podczas Eucharystii w kościele Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze. Mszy św. w intencji Bractwa i ich rodzin przewodniczył ks. Robert Dublański, który nałożył medaliony na piersi każdemu z członków Bractwa.
Od wielu lat w uroczystość św. Józefa - 18 marca - w kościele pw. Św. Józefa w Przedwojowie jest sprawowana Eucharystia w intencjach Bractwa św. Józefa. Do udziału w uroczystościach odpustowych są zaproszeni członkowie Bractwa z parafii Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze, do której Przedwojów także należy.Dopełnieniem świętowania jest agapa w świetlicy wiejskiej, którą dla wszystkich uczestników uroczystości przygotowują członkowie Bractwa z Przedwojowa.
„Św. Józef -posłuszny Panu Bogu milczący święty- opiekując się Maryją i Jezusem doskonale wypełnił swoją misję wpisaną w Boży plan zbawienia. Uczy nas, że ważniejsze są czyny niż słowa a ludzie powinni bardziej słuchać Boga. Jest wzorem ojca rodziny i potężnym orędownikiem u Boga, gdy modlimy się przez jego wstawiennictwo. M.in. z tej racji więcej rodziców powinno nadawać swoim dzieciom na chrzcie św. imię Józef”.(Proboszcz ks. Piotr Smoliński- z homilii w Przedwojowie- 18.03.2017 r.)

20171217 130653