Przez Mazowsze, Warmię i Mazury do Jasnej Góry.

W roku św. Stanisława Kostki, 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża parafia p.w. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze zorganizowała pielgrzymkę. W dniach 22-24 października ks. Andrzej Duda z 50-osobową grupą pielgrzymów z Kamiennej Góry, Przedwojowa,Lubawki, Legnicy i Lubinapielgrzymował  przez Mazowsze, Warmię i Mazury do Jasnej Góry. Sercem każdego dnia była Eucharystia, która ks. Andrzej sprawował w intencjach pielgrzymów.

Najpierw grupa udała się do leżącego na Mazowszu Rostkowa, gdzie urodził się św. Stanisław Kostka. Tam pątnicy nawiedzili sanktuarium z relikwiami tego kanonizowanego w 1726 roku młodzieńcai uczestniczyli w Eucharystii. Poznali też fakty z życia patrona młodzieży, które przybliżył kustosz miejsca.Z racji obecnego Roku św. Stanisława Kostki za nawiedzenie sanktuarium w Rostkowie można uzyskać odpust zupełny.

Z Rostkowa pielgrzymi udali się na Warmię do Gietrzwałdu i zatrzymali się na nocleg w Domu Pielgrzyma. Miejscowa przewodniczka opowiedziała historię tego miejsca.które jest jednym z 12 na świecie, a jedynym w Polsce miejsc objawień maryjnych uznanych przez Stolicę Apostolską za autentyczne. Tu ponad 140 lat temu Matka Boża przekazała nastoletnim dziewczynkom po polsku orędzie, które m.in. zwraca uwagę na wagę i rolę życia sakramentalnego oraz podkreśla, jak ważna jest posługa kapłanów dla życia duchowego Ludu Bożego. Orędzie to zaowocowało odrodzeniem religijności i polskości nie tylko na Warmii ale w będącej pod zaborami całej Polski.

Drugi dzień pielgrzymowania grupa rozpoczęła modlitwą różańcową w bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny apo odsłonięciu słynącego łaskami obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiejuczestniczyła we Mszy św.Potem był czas na zobaczenie otoczenia bazyliki oraz indywidualną modlitwę na Drodze Krzyżowej.

Kolejnym etapem pielgrzymowania była bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce na Mazurach, która wraz z otaczającymi ją krużgankami i klasztorem jest nazwana „Perłą baroku”. Historię i zabytki tego miejsca przedstawił kierowca autokaru- p. Lucjan z Lubawki, który –obok ks. Andrzeja- był pilotem wyjazdu. W ołtarzu głównym bazyliki znajduje się obraz Matki Bożej Jedności Chrześcijan w srebrnej szacie, który 50 lat został ozdobiony koronami papieskimi. Uwagę zwiedzających przyciągają takżefreski,kunsztownie wykonane tabernakulum oraz kuta brama i inne dzieła artystycznego kowalstwa i ślusarstwa. Święta Lipka słynie także z barokowych XVIII-wiecznych organów, które ozdabia grupa figur, uruchamianych podczas gry na instrumencie. Kunszt artystyczny i pięknoich brzmienia pielgrzymi podziwiali podczas wykonanego dla nich koncertu.

Po zwiedzeniu obiektów sakralnych Świętej Lipki i modlitwie w sanktuarium grupa udała się na nocleg do Ośrodka Formacyjnego Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie – Lasku. Następnego dnia w kaplicy domu rekolekcyjnego pielgrzymi uczestniczyli we Mszy Świętej. Potem udali się do Paprotni, gdzie znajduje się założony przez św. Maksymiliana Kolbe klasztor Niepokalanów. Pod opieką przewodnika pątnicy zobaczylinajstarszy budynek w klasztorze -sanktuarium św. Maksymiliana Kolbe, w którym mieści się kaplica i pierwsza cela Założyciela. Obok kaplicy stoi niewielka figurka Niepokalanej, którą w 1927 roku na jeszcze pustym polu postawił Święty.Oprócz tego pielgrzymi nawiedzili bazylikę Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask. Powstała ona dopiero po II wojnie światowej- w trudnych latach stalinizmu i od początku przyciągała rzesze wiernych i turystów z całego świata. 1 września b.r. otwarto tu Światowe Centrum Modlitwy o Pokój „Gwiazdy Niepokalanej” z Kaplicą Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. To jedyne miejsce w Polsce i jedno z 12 na świecie, należące do 12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju, błogosławionych przez Papieża. Niezwykłe piękno artystyczne monstrancji w figurze Niepokalanej pomagało pielgrzymom w adoracji Pana Jezusa, który w Hostii jest umieszczony na Sercu swej Matki.

Dopełnieniem pobytu w Niepokalanowie było zwiedzenie Muzeum„Był człowiek” św. Maksymilianaukazującą jego życie i misyjne dzieła. Natomiast w szopce„Panorama Tysiąclecia” pielgrzymi zobaczyli ponad 140 figur znanych polskich chrześcijan (począwszy od Piastów aż po św. Jana Pawła II), które przesuwają się przed figurą Matki Bożej Częstochowskiej. Do Niej ks. Andrzej zajechał ze swoją grupą na zakończenie pielgrzymki, aby na Jasnej Górze pokłonić się Królowej Narodu Polskiego. Pobyt w Częstochowie był czasem osobistej modlitwy oraz refleksji i dziękczynienia za dar wolności naszej Ojczyny, której piękno krajobrazowe i religijne można było zobaczyć podczas tego pielgrzymowania. Ks. Andrzej dbał o pielgrzymkowy charakter wyprawy. Czas przejazdów był wypełniony modlitwą (różaniec, koronka do Bożego Miłosierdzia, litanie) i śpiewem pieśni religijnych oraz oglądaniem wartościowego filmu.Ubogaceni duchowo i intelektualnie pielgrzymi bardzo zadowoleni wrócili do domu, dzieląc się swoimi wrażeniami w rodzinach oraz w środowiskach życia i pracy.

Tekst: Brygida Gucwa

Zdjęcia: Ks. Andrzej Duda

Gietrzwałd