Podejmijcie wysiłek słuchania Słowa Bożego

6 października w naszej parafiimiało miejsce bierzmowanie. Sakramentu wtajemniczenia w dorosłe życie chrześcijańskie grupie naszej młodzieży udzielił J. E. Ks. Bp dr Marek Mendyk.

W Słowie Bożym Biskup Pomocniczy Diecezji Legnickiej powiedział m.in. „Słowo Boże jest lekarstwem na nasze zatrute myśli. Trzeba podjąć wysiłek – tak jak Maryja w chwili zwiastowania - aby posłuchać, co mówi Bóg. Gdy przyszedł Anioł Gabriel, Maryja nie uciekła, choć była zalękniona. Anioł zwiastował Jej to, czego Ona się nie spodziewała i nie rozumiała. Ona rozmawia z Aniołem, pyta się. Gdy nie od razu rozumiecie, co mówi do Was Bóg – pytajcie Go; i pytajcie Waszych duszpasterzy, aby pomogli wam Słowo Boże zrozumieć.(…) Pan Bóg do każdego mówi Nie bój się! Ja jestem z tobą. Pozwólcie się poprowadzić Bożemu Słowu – słuchajcie go. Maryja uczy nas tego i mówi Uczyńcie wszystko, co mówi mój Syn. Podejmijcie wysiłek słuchania Słowa Bożego”.

Ksiądz Biskup zachęcił także młodzież do modlitwy różańcowej, która ma wielką moc i daje siłę do przezwyciężania trudności, których w życiu każdego człowieka- także młodego nie brakuje.