Życzenia proboszcza

Pascha  2018

„Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza!

Umierając, zło zwyciężył, pokój nam ogłasza!
On do Ojca nas prowadzi, Miłość czyni życia prawem.
Chrystus naszym jest pokojem, naszym pojednaniem.”

Niech nowe życie objawia się w codziennej wierności Chrystusowi!

Z darem modlitwy

Ks. Piotr Smoliński