Droga krzyżowa ulicami Kamiennej Góry

W piątek 9 marca proboszcz parafii Matki Bożej Różańcowej ks. kan. Piotr Smoliński zorganizował i prowadził Drogę Krzyżową ulicami Kamiennej Góry. W nabożeństwie uczestniczyli mieszkańcy miasta – z proboszczem par. Św. Ap. Piotra i Pawła ks. prał. Edwardem Bigosem na czele. Obecny był także ks. kan. Bronisław Piśnicki i ks. Paweł Adres. Rozważania zaczerpnięte z Ekstremalnej Drogi Krzyżowej ks. Jacka Stryczka pt. „Droga pięknego życia” prowadziła młodzież. Oparte na wypowiedziach ludzi różnych stanów i zawodów pobudzały one do refleksji, że trudy i przeciwności są tylko narzędziami, które mogą pomóc w odnalezieniu nowych pomysłów na życie. Stworzenie nowej przestrzeni życia może sprawić, że będzie ono drogą pięknego życia opartego na głębokich i prawdziwych relacjach. Wrażliwość na drugiego człowieka to nie jest chęć pomagania; wrażliwość zaczyna się wtedy, gdy zaczynam słuchać, z czym boryka się druga strona. Gdy przestaję porównywać. Powinniśmy przyjmować odmienność naszych bliskich i cieszyć się ich szczęściem. Ideałem miłości nie jest dawanie ale wzajemność, która jest też lepsza od samowystarczalności.

Warto także umieć dobrze korzystać z emocjonalności, która jest potężną siłą ale może być też destrukcyjna. To, co czujemy samo w sobie nie jest złe ani dobre; to po prostu informacja. Trzeba ją zrozumieć i zdecydować, co chcę z nią zrobić. Bohaterem nikt się nie rodzi, ale staje poprzez swoje wybory- na początku drobne. Czasami stajemy się niewolnikami swoich wyobrażeń o braku możliwości, które nie powinny zamienić się w ograniczenie wolności. Wiara, która inspiruje życie, jest szukaniem prawdy i podnoszeniem jakości życia- pięknego życia. (z rozważań).

Nabożeństwo zakończyło się na kamiennogórskim rynku modlitwą za Ojczyznę, którą poprowadził ks. prał. Edward Bigos. Ks. Proboszcz nawiązał do przyjazdu prezydenta RP do Kamiennej Góry i spotkania z mieszkańcami miasta na rynku, gdzie po raz kolejny w publicznej przestrzenimogliśmy się bez przeszkód razem modlić. Podziękował też kamiennogórskiej policji, która zabezpieczała przejście procesji ulicami naszego miasta.