Koncert „Historia – Pamięć – Tożsamość”

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w naszym kościele odbył się koncert pt. „Historia – Pamięć – Tożsamość”. Utwory patriotyczne wykonały połączone chóryoraz soliści z Wrocławia: Chór Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego„Oktoich”, „Gaudium” Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego. Koncert prowadził dyrygent Alan Urbanek. Uczestnicy koncertu otrzymali śpiewniki z pełnymi tekstami – wszystkimi zwrotkami- utworów patriotycznych i zostali zaproszeni do wspólnego śpiewania. Koncert rozpoczął się od pochodzącej z przełomu XIII i XIV wieku „Bogurodzicy”, która zachowała się wraz z tekstem i melodią; od XIV do XVIII wieku była polskim hymnem państwowym.Następnie wykonano utwory hymniczne (m.in. „Boże coś Polskę”, „Rotę”), pieśni powstańcze oraz utwory z okresu I i II wojny światowej. Nie zabrakło też pieśni dot. zesłańców Sybiru oraz Ofiar Katynia i Smoleńska. Na zakończenie koncertuzabrzmiał „Mazurek Dąbrowskiego” czyli hymn Polski, który pod przewodnictwem chórów zaśpiewała licznie zgromadzona w kościele publiczność. To piękne i wzruszające wydarzenie kulturalne, z aktywnym udziałem mieszkańców miasta – w tym młodych rodzin z dziećmi-było bardzo ważne i potrzebne w przekazywaniu historii ipielęgnowaniu pamięci, które służą kształtowaniu i umacnianiu naszej polskiej, chrześcijańskiej tożsamości.Koncert odbył się pod patronatem Marzeny Machałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

koncert 2