Za nim poszli inni

15 października w kościele p.w. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Pierwszy po II wojnie światowej powołany z tego miasta do służby Panu Bogu i ludziom w Kościele -ks. prał. Bolesław Robaczek - dziękował za 50 lat swojego kapłaństwa. Eucharystia, którą wraz z Dostojnym Jubilatem sprawował proboszcz ks. Piotr Smoliński, zgromadziła rodzinę ks. Bolesława, wielu jego przyjaciół i znajomych oraz mieszkańców Kamiennej Góry- w tym szkolne koleżanki i kolegów.

 

Nawiązując do Ewangelii z dnia o zaproszeniu na ucztę, w kazaniu ks. proboszcz powiedział m.in. "Jak Pan Bóg jest dobry! On nas do niczego nie zmusza ale zaprasza. On chce, abyśmy to my wybrali i odpowiedzieli na Jego zaproszenie na ucztę. (...) Ponad 50 lat temu nasz rodak- ks. Bolesław odpowiedział na zaproszenie Pana Boga do kapłaństwa. Nawet trudno policzyć, ile razy w tym czasie Ksiądz Jubilat chrzcił dzieci, udzielał rozgrzeszenia w sakramencie pokuty i pojednania, sprawował inne sakramenty, sprawował Mszę świętą... Ile innych dzieł, które Ksiądz Prałat miał szczęście zrealizować". Następnie ks. Piotr przypomniał niektóre fakty z życia ks. Robaczka, które żywo zachowuje w pamięci pokolenie Jubilata  i są żywą lekcją historii Kościoła. Nawiązał do nich sam Jubilat mówiąc m.in. "50 lat to niecodzienne wydarzenie. Z wielkim wzruszeniem staję na Ziemi Kamiennogórskiej, aby podziękować Panu Bogu i ludziom za wiele. Życie moje zaczęło się na polskiej ziemi (na kresach południowo-wschodnich), która teraz polską ziemią nie jest - ale w sercu nadal taką jest. Po wojnie moja rodzina osiedliła się w Kamiennej Górze. Jestem pierwszy z tego miasta, który wstąpił do seminarium. Zaczęło się dobrze, bo z Kamiennej Góry jest wiele powołań. Przeglądając albumy z czarno-białymi fotografiami wspominam swoich nauczycieli z przedszkola, ze szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego. Znajdujący się obok nich kościół protestancki (obecnie Matki Bożej Różańcowej) był wówczas dla katolików zamknięty. Przykład wiary rodziców i czterech sióstr sprawił, że z zaufaniem Panu Bogu odpowiedziałem na Jego wezwanie.(...) Z 26 wyświęconych ze mną kapłanów 15 już nie żyje. Pamiątkowy jubileuszowy obrazek, który przekazuję, jest moją prośbą o modlitwę. (...) Teraz jest inaczej- media szybko rejestrują i wiele przekazują dalej. Obyśmy to inaczej, to lepsze umieli dobrze wykorzystywać".

Na zakończenie Eucharystii przedstawiciele Rady Parafialnej, przyjaciele i znajomi z Kamiennej Góry podziękowali Księdzu Jubilatowi za liczne powroty do rodzinnego miasta oraz złożyli życzenia i kwiaty.

Ks. Bolesław Robaczek miał 3 lata, gdy w 1945 roku przybył z rodziną do Kamiennej Góry, w której była tylko jedna katolicka parafia. W kościele Św. Ap. Piotra i Pawła przystąpił do pierwszej spowiedzi i komunii świętej, przyjął sakrament bierzmowania oraz ...25 czerwca 1967 roku został wyświęcony na kapłana. Do Wyższego Seminarium Duchownego wstąpił w 1960 roku a na III roku studiów został powołany do wojska. Po odbyciu służby wojskowej w Dębicy kontynuował studia w seminarium. Praktykę diakońską odbył w parafii św. Anny w Zabrzu. Jako jedyny z roku został wyświęcony na kapłana poza Katedrą Wrocławską. Jako wikariusz posługiwał w parafii Wniebowzięcia NMP w Żarach. Po roku został skierowany przez Abp Kominka do Brzegu, gdzie jako wikariusz (w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego a potem św. Mikołaja) był katechetą młodzieży i duszpasterzem kleryków odbywających tam służbę wojskową. Od 1975 roku - przez 5 lat był wikariuszem we wrocławskiej katedrze i spowiednikiem alumnów w WSD.

W 1980 roku objął funkcję proboszcza parafii św. Stanisława Bpa w Roztoce k. Jawora. Po dwóch latach został powołany na stanowisko dyrektora Domu Księży Emerytów we Wrocławiu i vice- dyrektora Referatu Dobroczynności Kurii Wrocławskiej. Był członkiem Rady Kapłańskiej i brał udział w pracach Komisji ds. Duchowieństwa Synodu Archidiecezji Wrocławskiej. W 1986 roku został ustanowiony proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu oraz dziekanem dekanatu Brzeg-Północ. Otrzymał tytuł prałata i Kapelana Honorowego Ojca Świętego. Był też Kapelanem innych organizacji np. Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Powiatowej Komendy Policji, Światowego Związku Żołnierzy AK -Koło w Brzegu. Był wizytatorem katechetycznym w dekanatach Jawor i Złotoryja oraz opiekunem Duszpasterstwa Nauczycieli w Brzegu. W 2017 roku został mianowany na stopień podporucznika Wojska Polskiego. Będąc inicjatorem i organizatorem wielu przedsięwzięć remontowo-budowlanych obiektów sakralnych w dekanacie Brzeg - Północ, pracował na chwałę Bożą. W ciągu 50 lat pracy kapłańskiej doznawał pomocy i wsparcia w modlitwie "Królowo Polski módl się za nami!", którą zawsze umieszczał też na obrazkach jubileuszowych. Od sierpnia 2017 roku ks. Bolesław Robaczek przebywa w Domu Księży Emerytów we Wrocławiu.

Tekst i zdjęcia: Brygida Gucwa